مشاوران بین المللی

مشاوران بین‌المللی مجلۀ «متافیزیکا»


دانشیار ابوالفضل کیاشمشکی (دانشگاه صنعتی امیر کبیر)، (ایران)
https://orcid.org/0000-0003-2550-9631
دانشیار نمادی بارتایا (دانشگاه دولتی تفلیس)، (گرجستان)
https://orcid.org/
دانشیار احمد یشیل (دانشگاه ساکاریا)، (ترکیه)
https://orcid.org/0000-0002-0606-5177
دانشیار احمد سامی العایدی (دانشگاه عین الشمس)، (مصر)
https://orcid.org/0000-0001-6090-1044
دکتر سید مسلم مدنی (جامعة المصطفی العالمیة)، (افغانستان)
https://orcid.org/0000-0003-2560-9827
دکتر نوم پاتان (جامعة المصطفی العالمیة)، (تایلند)
https://orcid.org/0000-0003-3441-3981
دانشیار جهان اوزدمیر (انستیتوی یونس امره)، (ترکیه)
https://orcid.org/0000-0002-7186-3300
دکتر علي مرتضى (دانشگاه مفید)، (لبنان)
https://orcid.org/0000-0001-9656-2697
(دکتر معمر خلیلویچ (مرکز علوم دینی قم)، (جمهوری صربستان
(دکتر حیدر حبّ‌الله (مؤسسۀ دايرة‌المعارف فقه اسلامي)، (لبنان
https://orcid.org/0000-0002-2514-4065
  (دکتر صفا کریم‌اف (سردبیر مجله علمی “Искренность”)، (روسیه
(دانشیار وی چن (انستیتوی تاریخ علوم طبیعی، آکادمی علوم چین)، (جمهوری خلق چین
https://orcid.org/0000-0002-3949-383X
 (پروفسور دکتر آیگون عطار (دانشگاه گیرسون)، (ترکیه
 (دکتر آلماس خانوم (دانشگاه کالج دولتی لاهور)، (پاکستان
https://orcid.org/0000-0001-6192-8310
 (دکتر شفيقة وعيل (دانشگاه آمریکایی بیروت)، (اَلجَزایر
 (دکتر تاج‌الدین عصام‌الدین‌زاده (دانشکده اسلامی تاجیکستان)، (تاجیکستان
https://orcid.org/0000-0002-8198-7139
 (پروفسور دکتر محمد سعیدی‌مهر (دانشگاه تربیت مدرس)، (ایران
https://orcid.org/0000-0003-4663-5792
 

  • Tarix:2019-01-13