Jurnal haqqında

“METAFİZİKA” Jurnalı haqqında

“METAFİZİKA”
 Beynəlxalq fəlsəfi və fənlərarası araşdırmalar jurnalı
“METAFİZİKA” jurnalı öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını və digər qanunvericilik aktlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, AMEA-nın nizamnaməsini, və öz nizamnaməsini rəhbər tutur.
“Metafizika” beynəlxalq fəlsəfi və fənlərarası araşdırmalar jurnalıdır. Jurnalın əsas qayəsi fəlsəfə və interdisiplinar sahələrdə elm, təhsil və maarifçilik fəaliyyətini daha keyfiyyətli formada beynəlmiləl aləmə çatdırmaq, həmçinin Azərbaycan elminin inkişafını xarici indekslərdə göstərməkdir.
“Metafizika” jurnalının əsas məqsədi fəlsəfənin müxtəlif sahələrində və elmlər arası bölmələrdə Azərbaycan eiminin tərəqqisinə yönəldilmiş fəlsəfə, sosial tədqiqatlar və araşdırmalar aparmaq, həmin tədqiqatların vahid prioritetlərə xidmət etməsi baxımından sistemləşdirilməsi və istiqamətləndirilməsini təmin etmək, bu fəaliyyət nəticəsində nailiyyətlər qazanmaqdır.
Fəlsəfə, elm və multidisiplinar tədqiqat sahələri arasındakı əlaqəni asanlaşdırmaq, bu əlaqələr əsasında, onların kəsişməsində gedən tədqiqatları, vahid milli və ümumbəşəri prioritetlər istiqamətində genişləndirməkdir.
Metafizika jurnalı 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində № 4144 nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçmişdir. Azərbaycan Respublikasında “Fəlsəfə və interdisiplinar” elmlər sahəsində beynəlxalq fəlsəfi və fənlərarası elmi jurnaldır. “Metafizika” jurnalı redaksiya heyəti tərəfindən idarə olunur. Jurnal rüblükdür.
“Metafizika” jurnalı öz adı olan möhürə, ştampa və blanka malikdir. Həmçinin bir sıra beynəlxalq indekslərə müraciət etmiş və onların müsbət rəyini almışdır.
 Jurnalda Azərbaycan, türk, rus, ingilis, fars və ərəb dillərində bütün məqalələr ekspertlər tərəfindən müsbət rəy alarsa, qəbul və çap olunur. Qeyd olunan dillərdə mütləq xülasə olmalıdır. Jurnala fəlsəfə və və fənlərarası araşdırmalar sahəsində aktual, müasir və orijinal məqalələr qəbul olunur.
Jurnalın Redaksiya şurası ilə əlaqə “metafizika.az@mail.ru” elektron ünvanı vasitəsilə həyata keçirilə bilər.

“Metafizika” Jurnalı barədə qısa məlumatlar:

Adress: Azərbaycan Respublikası; Bakı şəhəri; H.B.Zardabi, 92A, M.353;
Zip Kodu: AZ1122;
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi, (ARƏN) Reyestr № 4144;
Jurnalın dili: Azərbaycan, Rus, İngilis, Türk, Fars və Ərəb dilləri;
Jurnalın xülasələri: Azərbaycan, Rus və İngilis;
ISSN 2616-6879;
УДК: 111.3;
KBT: 87.2; 87.21;
Tel: +994 55 760 39 70;
Faks: +994 12 530 69 68;
E-mail: metafizika.az@mail.ru;
Vebsayt: Metafizikajurnali.az;
Baş Redaktor: Dosent.Dr. Ələddin Məlikov;
Rəsmi FB səhifəsi: https://www.facebook.com/Metafizikajurnali/;
Rəsmi FB qrupu: https://www.facebook.com/groups/138473553471336/;
Instagram.com/metafizika_journal;
Linkedin.com/Metafizika Journal;
Wikipedia.org/Metafizika (jurnal);
Wikizero.com/az/Metafizika (Jurnal);
Academia.edu/MetafizikaJournal;
IdealOnline/Journals;
Ebsco/Journals;
Google.Scholar/Metafizika Journal;
Turkish Educational Index/Metafizika
“METAFİZİKA” Jurnalının Bank Rekvizitləri
“EXPRESSBANK”
AZN HESABI:
Bank məlumatları
KOD:                                      501275
VÖEN:                                    1500031691
Müxbir hesab:                        AZ11NABZ01350100000000036944
S.W.I.F.T                                AZENAZ22
Müştəri məlumatları
Ad: Ələddin Məlikov Mehman oğlu
Cari hesab nömrəsi: AZ33AZEN41040572427944101001
VÖEN: 2903201392
 
BANK DETAİLS İN
USD
INTERMEDIARY BANK:               S.W.I.F.T.: SCBLUS33
                                                       Standard Chartered Bank
                                                       New York, USA
CORRESPONDENT BANK:         S.W.I.F.T.: RZBAATWW
                                                       Raiffeisen Bank International AG
                                                       Vienna, Austria
                                                       Acc: 3582039831001
 
BENEFICIARY’S BANK:               S.W.I.F.T.: AZENAZ22
                                                       Expressbank OJSC
                                                       Baku, Azerbaijan
                                                       Corr. Acc.: 70-55.084.305
Client information
Beneficiary’s  name: Aladdin Malikov Mehman oglu
Beneficiary’s account: AZ67AZEN41050572427840101001
Tax identification number: 2903201392
 
BANK DETAİLS İN
EUR
INTERMEDIARY BANK:         S.W.I.F.T.: NABAATWW
                                                 Oesterreichische Nationalbank
                                                 Vienna, Austria
CORRESPONDENT BANK:   S.W.I.F.T.: RZBAATWW
                                                 Raiffeisen Bank International AG
                                                Vienna, Austria
                                                Acc.: AT710090000000927007
BENEFICIARY’S BANK:        S.W.I.F.T.: AZENAZ22
                                                Expressbank OJSC
                                                Baku, Azerbaijan
                                                Corr. Acc.: 1-55.084.305
Client information
Beneficiary’s  name: Aladdin Malikov Mehman oglu
Beneficiary’s account: AZ54AZEN41050572427978101001
Tax identification number: 2903201392
 

  • Tarix:2021-07-03