Arxiv

2018, Vol. 1, № 1, Serial № 1

Könül BÜNYADZADƏ
https://orcid.org/0000-0001-6862-5144
Zaman haqqında düşüncələr
Download the article
Agil SHİRİNOV
https://orcid.org/0000-0001-6835-8429
Was Nasir ad-Din Tusi a Peripatetic?
Download the article
Anar GAFAROV
Çokkültürlülük: İslam medeniyeti, felsefesi ve ahlak düşüncesi merkezli bir okuma
Download the article
Amal HƏSƏNLİ
İqtisadi tənzimləmə strategiyası və adekvat siyasətin formalaşması xüsusiyyətləri
Download the article
Hüseyn GÜNƏŞLİ
Terrorizmə qarşı mübarizənin beynəlxalq, hüquqi və siyasi problemləri
Download the article
Fəxrəddin QULİYEV
Türk xalq şeiri strukturunun planetarlığı haqqında
Download the article
Zaur RƏŞİDOV
Spinozizmin ontologiyası
Download the article
 

  • Tarix:2018-10-02