Mündəricat

"Metafizika" 2018, Vol. 1, № 1, Serial № 1​

1.Könül BÜNYADZADƏ
Zaman haqqında düşüncələr/ Tam mətn
2.Agil SHİRİNOV
Was Nasir ad-Din Tusi a Peripatetic?/ Tam mətn
3.Anar QAFAROV
Çokkültürlülük: İslam medeniyeti, felsefesi ve ahlak düşüncesi merkezli bir okuma/ Tam mətn
4.Amal HƏSƏNLİ
İqtisadi tənzimləmə strategiyası və adekvat siyasətin formalaşması xüsusiyyətləri/ Tam mətn
5.Hüseyn GÜNƏŞLİ
Terrorizmə qarşı mübarizənin beynəlxalq, hüquqi və siyasi problemləri/ Tam mətn
6.Fəxrəddin QULİYEV
Türk xalq şeiri strukturunun planetarlığı haqqında/ Tam mətn
7.Zaur RƏŞİDOV
Spinozizmin ontologiyası/ Tam mətn
 

  • Tarix:2018-10-12