Mündəricat

“Metafizika” 2018, Vol. 1, № 2, Serial № 2  

 1. İsmail DOĞAN
Bilimin coğrafi ve sosyolojik hareketliliğinde yer alan ana kavşalar (türk dilində)
 
2. Ələddin MƏLİKOV
https://orcid.org/0000-0001-5830-6764
Epistemologiyada ağıl və iman münasibətlərinin təhlili
 
3. Ceyla NƏSİBOVA
İngiltərədə gənclər arasında internet və social təcrid olunma (ingilis dilində)
 
4. Səadət ŞIXIYEVA
Hürufiliyin tarixi: ənənəviləşmiş təhriflər, unudulan gerçəkliklər
 
5. İlkin ƏLİMURADOV
İslam həmrəyliyinin Azərbaycan nümunəsi – dövrün tələblərinə müdrik və uzaqgörən baxış (ərəb dilində)
 
6. Emin İMANOV
Peripatetizm və transsendental teosofiya baxımından “varlığın bəsit olması” fikrinin tətbiqi araşdırılması (fars dilində)

  • Tarix:2018-10-02