Mündəricat

“Metafizika” 2018, Vol. 1, № 2, Serial № 2  

 1. İsmail DOĞAN
Bilimin coğrafi ve sosyolojik hareketliliğinde yer alan ana kavşalar (türk dilində)
 
2. Ələddin MƏLİKOV
Epistemologiyada ağıl və iman münasibətlərinin təhlili
 
3. Ceyla NƏSİBOVA
İngiltərədə gənclər arasında internet və social təcrid olunma (ingilis dilində)
 
4. Səadət ŞIXIYEVA
Hürufiliyin tarixi: ənənəviləşmiş təhriflər, unudulan gerçəkliklər
 
5. İlkin ƏLİMURADOV
İslam həmrəyliyinin Azərbaycan nümunəsi – dövrün tələblərinə müdrik və uzaqgörən baxış (ərəb dilində)
 
6. Emin İMANOV
Peripatetizm və transsendental teosofiya baxımından “varlığın bəsit olması” fikrinin tətbiqi araşdırılması (fars dilində)

  • Tarix:2018-08-02