Mündəricat

“Metafizika” 2018, Vol. 1, № 3, Serial № 3  

Uyğar AYDƏMİR
https://orcid.org/0000-0002-3972-2380
İnternet ədəbiyyati dövründə yeni oxuma, yazma, anlama və düşünmə təcrübələri  

Zümrüd MƏNSİMOVA
https://orcid.org/0000-0002-8529-9018
Azərbaycan mərasim folklorunda adətlər, inanclar bəşəri və milli-mənəvi dəyərlərin ifadəsi kimi

Müctəba ƏN-NİMR
https://orcid.org/0000-0001-6821-306X
“Ən üstünün mümkünlüyü” qaydası: fəlsəfi məntiq istiqamətində metafizik nəzəriyyə  

Əhməd Sami ELAYDİ
https://orcid.org/0000-0001-6090-1044
Elçinin “Baş” romanı: bədii üslub və janr özünəməxsusluğu kontekstində  

Vaqif QULİYEV
https://orcid.org/0000-0002-4288-249X
Transfizika yoxsa, fizikadan sonra

Əhməd ALKAYIŞ
https://orcid.org/0000-0002-1523-9554
Maarifləndirici təhsil və insan haqları kontekstində təhsil və sülh dünyası

Məhəmməd Hadi MƏDƏNİ
https://orcid.org/0000-0002-8055-7911
Dini mənəviyyatın gələcəyinin postmodernizm və ənənəviçilik mövqeyindən müqayisəli təhlili  

  • Tarix:2018-12-22