اخبار

رئیس هیئت تحریریۀ مجلۀ متافیزیکا، دکتر کونول بنیادزاده  

نامۀ پروفسور دکتر عزت رستم‌اف به کونول بنیادزاده در باب مجلۀ متاقیزیکا.

  • Tarix:2018-10-05