Xəbərlər

“Metafizika” jurnalı beynəlxalq DIIF indeksində

“Metafizika” beynəlxalq fəlsəfi və fənlərarası araşdırmalar jurnalı 26-10-2018 tarixindən etibarən beynəlxalq nüfuzlu “Directory of Indexing and Impact Factor” (DIIF) indeksdə qeydiyyata alınmışdır.
Link:
http://www.diif.org/moreinfo.php?jid=29677&fbclid=IwAR3ru2JC8fslB7gXuTNmG-7mTSfCxsC-ExE33djxCGoMycUP9AJFw2ildBs 

  • Tarix:2018-10-28