اخبار

مجلۀ بین‌المللی فلسفه و مطالعات میان‌رشته‌ای متافیزیکا در فهرست ایندکس بین‌المللی DIIF  

لینک: 
​http://www.diif.org/moreinfo.php?jid=29677&fbclid=IwAR3ru2JC8fslB7gXuTNmG-7mTSfCxsC-ExE33djxCGoMycUP9AJFw2ildBs

  • Tarix:2018-10-28