Baş redaktor

BAŞ REDAKTOR

Ələddin MƏLİKOV  (Ələddin Mehman oğlu Məlikov)
1-

Ələddin Məlikovun ResearchGate səhifəsi

Ələddin Məlikovun Academia.edu səhifəsi

Ələddin Məlikovun Andishvaran səhifəsi

Ələddin Məlikovun Google.Scholar səhifəsi

Ələddin Məlikovun Science.gov.az səhifəsi

Ələddin Məlikovun ORCİD səhifəsi

Sosial şəbəkələrdə:

Ələddin Məlikovun Wikipedia səhifəsi

Ələddin Məlikovun Facebook səhifəsi

Ələddin Məlikovun İnstagram səhifəsi

Ələddin Məlikovun Twitter səhifəsi

E-mail: aladdin.malikov@mail.ru

  • Tarix:2021-04-25