Baş redaktor

BAŞ REDAKTOR

Ələddin MƏLİKOV  (Ələddin Mehman oğlu Məlikov)

Ələddin Məlikovun ORCİD səhifəsi

Ələddin Məlikovun ResearchGate səhifəsi

Ələddin Məlikovun Academia.edu səhifəsi

Ələddin Məlikovun Andishvaran səhifəsi

Ələddin Məlikovun Google.Scholar səhifəsi

Ələddin Məlikovun Science.gov.az səhifəsi

Ələddin Məlikovun Wikipedia səhifəsi

E-mail: aladdin.malikov@mail.ru

  • Tarix:2019-01-17