Baş redaktor

BAŞ REDAKTOR

Ələddin MƏLİKOV  (Ələddin Mehman oğlu Məlikov)


Ələddin Məlikovun ResearchGate səhifəsi

Ələddin Məlikovun Academia.edu səhifəsi

Ələddin Məlikovun Andishvaran səhifəsi

Ələddin Məlikovun Google.Scholar səhifəsi

Ələddin Məlikovun Science.gov.az səhifəsi

Ələddin Məlikovun ORCİD səhifəsi

Sosial şəbəkələrdə:

Ələddin Məlikovun Wikipedia səhifəsi

Ələddin Məlikovun Facebook səhifəsi

Ələddin Məlikovun İnstagram səhifəsi

Ələddin Məlikovun Twitter səhifəsi

E-mail: aladdin.malikov@mail.ru

  • Tarix:2021-07-03