Beynəlxalq məsləhətçilər

METAFİZİKA Jurnalının Beynəlxalq Məsləhətçiləri
Prof.Dr. Aygün Əttar (Girəsun Universiteti), (Türkiyə) (5-12)
Dos.Dr Nomadi Bartaya (Tiflis Dövlət Universiteti), (Gürcüstan) (5-12)
Dr. Şəfiqə Vəil (Beyrut Amerikan Universitesi), (Əlcəzair) (5-12)
Dr. Muamər Xəliloviç (Kom Elmi Araşdırmalar İnstitutu), (Serbiya Respublikası) (5-12)
Dos.Dr. Cihan Özdəmir (Yunus Əmrə İnstitutu), (Türkiyə) (5-12)
https://orcid.org/0000-0002-7186-3300
Dr. Heydər Hobbullah (İslam Hüquq Elmləri Ensiklopediyası İnstitutu), (Livan) (5-12)
https://orcid.org/0000-0002-2514-4065
Dr. Seyid Müslim Mədəni (Beynəlxalq Əl- Mustafa Universiteti), (Əfqanıstan) (5-12)
https://orcid.org/0000-0003-2560-9827
Dr. Num Patan (Beynəlxalq Əl- Mustafa Universiteti), (Tailand) (5-12)
https://orcid.org/0000-0003-3441-3981
Prof.Dr. Məhəmməd Səidimehr (Tərbiyət Müdərris Universiteti), (İran) (5-12)
https://orcid.org/0000-0003-4663-5792
Dos.Dr. Əhməd Yaşıl (Sakarya Universiteti), (Türkiyə) (12)
https://orcid.org/0000-0002-0606-5177
Dr. Tacəddin Əsəməddinzadə (Tacikistan İslam İnstitutu), (Tacikistan) (5-12)
https://orcid.org/0000-0002-8198-7139
Dr. Əli Mürtəza (Mofid Universiteti), (Livan) (5-12)
https://orcid.org/0000-0001-9656-2697
Dos.Dr. Vey Çen (Təbii Elmlər Tarixi İnstitutu, Çin Elmlər Akademiyası), (Çin Xalq Respublikası) (5-12)
https://orcid.org/0000-0002-3949-383X
Dr. Almas Xanım (Government College University Lahur), (Pakistan) (5-12)
https://orcid.org/0000-0001-6192-8310
Dos.Dr. Əhməd Sami Əlaydi (Eyn Şəms Universiteti), (Misir) (5-12)
https://orcid.org/0000-0001-6090-1044

  • Tarix:2020-12-26