اخبار

«انتشار ششمین شمارۀ مجلۀ پژوهشی و بین‌المللی«متافیزیکا

شمارۀ جدید مجلۀ متافیزیکا منتشر شد. 
مقالات این شماره:
سعادت محمّداوا
فرصت‌های استفاده از مفهوم نظام‌مند سازمان اجتماعی در یک دولت اجتماعی (به زبان انگلیسی)
فخرالدین قلی‌یف
دربارۀ اصول خوشبینی در شعر فولکلور ترک (به زبان آذری)
حیدر اصلان‌اف
مرزهای ادغام به جهان پست مدرن یا خود واریخت‌سازی و خودناهنجاری (به زبان انگلیسی)
شفاهت عبدالله‌یوا
نقش فرهنگ در شکل دادن به رهبری (به زبان آذری)
سید مسلم مدنی
چیستی و تنوع تجربۀ عرفانی از دیدگاه مولانا و دیویس (به زبان فارسی)
مبارز ابراهیم‌اف
بررسی تقاریر برهان صدّیقین (به زبان فارسی)

 

  • Tarix:2019-06-28