Redaksiya heyətinin sədri

Redaksiya heyətinin sədri

- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun İslam fəlsəfəsi şöbəsinin müdiri Könül Bünyadzadə (https://orcid.org/0000-0001-6862-5144) METAFİZİKA beynəlxalq fəlsəfi və fənlərarası araşdırmalar jurnalının ilk sayından on ikinci sayınadək jurnalın redaksiya heyətinin sədri olmuşdur.

  • Tarix:2021-07-03