Redaksiya heyətinin üzvləri

Redaksiya heyətinin üzvləri

“METAFİZİKA”
Beynəlxalq Fəlsəfi və Fənlərarası Araşdırmalar Jurnalının
REDAKSİYA HEYƏTİ:
Alison TOKİTA (Yaponiya) - Prof.Dr. 
Anar QAFAROV (Azərbaycan) - Dr. 
Aqil ŞİRİNOV (Azərbaycan) - Dosent.Dr. 
Ələddin MƏLİKOV (Azərbaycan) - Dosent.Dr. - (Baş Redaktor)
Francesco ALFIERI (Vatikan) - Prof.Dr. 
İmamverdi HƏMİDOV (Azərbaycan) - Prof.Dr.
İmdat TURAN (İran) - Dosent.Dr.
Könül BÜNYADZADƏ (Azərbaycan) - Prof.Dr. - (Redaksiya Heyətinin Sədri)
Levent BAYRAKTAR (Türkiyə)- Prof.Dr.
Məryəm SEYDBƏYLİ (Azərbaycan) - Dosent.Dr. 
Nazif MUHTAROĞLU (Türkiyə) - Prof.Dr. 
Olga LOUÇAKOVA-ŞVARTZ (Amerika) - Prof.Dr. 
Rəfail HƏSƏNOV (Azərbaycan) - Prof.Dr. 
Səid XƏLİLOVİÇ (Belqrad, Serbstan) - Dr. 
Sevil FƏRHADOVA (Azərbaycan) - Prof.Dr. 
Seyid Javad MİRİ (İran) - Prof.Dr. 
Şükrü Haluk AKALIN (Türkiyə) - Prof.Dr. 
Vəsilə HACIYEVA (Azərbaycan) - Prof.Dr. 

  • Tarix:2018-02-18