Redaksiya heyətinin üzvləri

Redaksiya heyətinin üzvləri

“METAFİZİKA”
Beynəlxalq Fəlsəfi və Fənlərarası Araşdırmalar Jurnalının
REDAKSİYA HEYƏTİ:
2019, Vol.2, №.1,2,3,4. SERIAL.5,6,7,8-in Redaksiya şurası
Red. Şurasının sədri – Könül BÜNYADZADƏ AMEA-nın müxbir üzvü
https://orcid.org/0000-0001-6862-5144
Baş Redaktor – Dos. Dr. Ələddin Məlikov
https://orcid.org/0000-0001-5830-6764
Məsul katib – Türkan MƏMMƏDOVA
https://orcid.org/0000-0001-6093-9122
Dr. Leyla Məlikova
https://orcid.org/0000-0001-5602-8385
Prof. Dr. Alison Tokita – Monaş Universiteti, Avstraliya
Prof. Dr. Rəfail Həsənov – Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
https://orcid.org/0000-0002-2571-4443
Prof. Dr. Olga Louchakova-Schwartz – Kaliforniya Universiteti, ABŞ
Prof. Dr. Məryəm Seyidbəyli – AMEA, Azərbaycan
https://orcid.org/0000-0001-6827-5885
Prof. Dr. İmamverdi Həmidov – AMEA, Azərbaycan
https://orcid.org/0000-0002-9241-1100
Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın – Hacettepe Universiteti, Türkiyə
https://orcid.org/0000-0002-5313-1763
Prof. Dr. Vəsilə Hacıyeva – Qərbi Kaspi Universiteti, Azərbaycan
https://orcid.org/0000-0001-8925-1209
Prof. Dr. Nazif Muhtaroğlu – Bahçeşehir Universiteti, Türkiyə
Prof. Dr. P. Francesco Alfieri – Pontific Lateran Universiteti, Vatikan
https://orcid.org/0000-0001-5775-1073
Prof. Dr. Levent Bayraktar - Yıldırım Beyazit Universiteti, Türkiyə
https://orcid.org/0000-0001-5496-6896
Prof. Dr. Əbülfəzl Kiyaşimşəki – Əmir Kəbir Universiteti, İran
https://orcid.org/0000-0003-2550-9631
Dr. Aqil Şirinov – Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, Azərbaycan
https://orcid.org/0000-0001-6835-8429
Dr. Səid Xəliloviç – Kom Elmi Araşdırmalar İnstitutu, Serbiya
https://orcid.org/0000-0003-4005-6773
 
2018, Vol.1, № & SERIAL 1,2,3,4-ün Redaksiya şurası
AMEA-nın müxbir üzvü Könül BÜNYADZADƏ, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (red. şurasının sədri),
https://orcid.org/0000-0001-6862-5144
Dos. Dr. Ələddin MƏLİKOV, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Baş redaktor),
https://orcid.org/0000-0001-5830-6764
Dos. Dr. Anar QAFAROV, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Məsul katib),
https://orcid.org/0000-0002-3113-1287
Dr. Leyla MƏLİKOVA, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Azərbaycan),
https://orcid.org/0000-0001-5602-8385
Prof.Dr. Alison TOKİTA, Monaş Universiteti (Avstraliya),
Prof.Dr. Rəfail HƏSƏNOV, Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan),
https://orcid.org/0000-0002-2571-4443
Prof.Dr. Olga LOUCHAKOVA-SCHWARTZ, Kaliforniya Universiteti (ABŞ),
Prof.Dr. Məryəm SEYİDBƏYLİ, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Azərbaycan),
https://orcid.org/0000-0001-6827-5885​
Prof.Dr. İmamverdi HƏMİDOV, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Azərbaycan),
https://orcid.org/0000-0002-9241-1100
Prof.Dr. Şükrü Haluk AKALIN, Hacettepe Universiteti (Türkiyə),
https://orcid.org/0000-0002-5313-1763
Prof.Dr. Vəsilə HACIYEVA, Qərbi Kaspi Universiteti (Azərbaycan),
https://orcid.org/0000-0001-8925-1209
Prof.Dr. Nazif MUHTAROĞLU, Bahçaşehir Universiteti (Türkiyə),
Prof.Dr. P. Francesco ALFİERİ, Pontifical Lateran Universiteti (Vatikan),
https://orcid.org/0000-0001-5775-1073
Prof.Dr. Levent BAYRAKTAR, Ankara Yıldırım Beyazit Universiteti (Türkiyə),
Dr. Səid XƏLİLOVİÇ, Kom Elmi Araşdırmalar İnstitutunun Direktoru (Serbiya),
https://orcid.org/0000-0003-4005-6773
Dr. Aqil ŞİRİNOV, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan),
https://orcid.org/0000-0001-6835-8429
Dr. Seyid Javad MİRİ, Humanitar və Sivilizasiya Araşdırmaları Akademiyası (İran),
Dr. İmdat TURAN, Dinlər və Təriqətlər Universiteti (İran),

  • Tarix:2019-04-02