Redaksiya heyətinin üzvləri

Redaksiya heyətinin üzvləri

“METAFİZİKA”
Beynəlxalq Fəlsəfi və Fənlərarası Araşdırmalar Jurnalının
REDAKSİYA HEYƏTİ:
AMEA-nın müxbir üzvü Könül BÜNYADZADƏ, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (red. şurasının sədri)
Dos. Dr. Ələddin MƏLİKOV, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Baş redaktor)
Dr. Anar QAFAROV, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Məsul katib)
Dr. Leyla MƏLİKOVA, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Azərbaycan),
 
Prof.Dr. Alison TOKİTA, Monaş Universiteti (Avstraliya),
Prof.Dr. Rəfail HƏSƏNOV, Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan),
Prof.Dr. Olga LOUCHAKOVA-SCHWARTZ, Kaliforniya Universiteti (ABŞ),
Prof.Dr. Məryəm SEYİDBƏYLİ, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Azərbaycan),
Prof.Dr. İmamverdi HƏMİDOV, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Azərbaycan),
Prof.Dr. Şükrü Haluk AKALIN, Hacettepe Universiteti (Türkiyə),
Prof.Dr. Vəsilə HACIYEVA, Qərbi Kaspi Universiteti (Azərbaycan),
Prof.Dr. Nazif MUHTAROĞLU, Bahçaşehir Universiteti (Türkiyə),
Prof.Dr. P. Francesco ALFİERİ, Pontifical Lateran Universiteti (Vatikan),
Prof.Dr. Levent BAYRAKTAR, Ankara Yıldırım Beyazit Universiteti (Türkiyə),
Dr. Səid XƏLİLOVİÇ, Kom Elmi Araşdırmalar İnstitutunun Direktoru (Serbiya),
Dr. Aqil ŞİRİNOV, Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan),
Dr. Seyid Javad MİRİ, Humanitar və Sivilizasiya Araşdırmaları Akademiyası (İran),
Dr. İmdat TURAN, Dinlər və Təriqətlər Universiteti (İran),

  • Tarix:2018-08-02