Redaksiya heyətinin üzvləri

Redaksiya heyətinin üzvləri
 

“METAFİZİKA”
Beynəlxalq Fəlsəfi və Fənlərarası Araşdırmalar Jurnalının
REDAKSİYA HEYƏTİ:
 
1. Dos.Dr. Ələddin Məlikov – Baş redaktor (Azərbaycan) (1-)
https://orcid.org/0000-0001-5830-6764
2. Şahin Yəhyayev – Redaktor (Azərbaycan) (14-)
3. Dr. Aygün Məmmədova  AMEA, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 
Məsul katib (Azərbaycan) (14-)

https://orcid.org/0000-0002-0274-5191

FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA VƏ PSİXOLOGİYA ELMLƏRİ ÜZRƏ
1. Prof.Dr. Rafail Həsənov – Bakı Dövlət Universiteti, (Azərbaycan) (1-)
https://orcid.org/0000-0002-2571-4443
2. Prof.Dr. Olga Louchakova-Schwartz – Kaliforniya Universiteti, (ABŞ) (1-)
3. Prof.Dr. Məmməd Əliyev  –  AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana (Azərbaycan) (13-)
4. Prof.Dr. Rəbiyyət Aslanova – Bakı Dövlət Universiteti, (Azərbaycan) (14-)
5. Prof.Dr. Əbülfəzl Kiyaşimşəki – Əmir Kəbir Universiteti, (İran) (5-)
https://orcid.org/0000-0003-2550-9631
6. Prof.Dr. Nazif Muhtaroğlu – Bahçeşehir Universiteti, (Türkiyə) (1-)
https://orcid.org/0000-0001-8393-5626
7. Dr. Aqil Şirinov – Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, (Azərbaycan) (1-)
https://orcid.org/0000-0001-6835-8429
8. Prof.Dr. P. Francesco Alfieri – Pontific Lateran Universiteti, (Vatikan) (1-)
https://orcid.org/0000-0001-5775-1073
9. Dos.Dr. Səbirə Nemətzadə – Bakı Dövlət Universiteti, (Azərbaycan) (14-)
10. Dos.Dr. Anar Qafarov – Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan) (13- )
https://orcid.org/0000-0002-3113-1287
11. Abyunkt professor. Seyid Həsən Əxlaq – Coppin Dövlət Universiteti (ABŞ) (14-)
12. Dr. Sedat Baran – Batman Universiteti (Türkiyə) (15-)
https://orcid.org/0000-0002-9875-6046

TARİX, ARXEOLOGİYA VƏ ANTROPOLOGİYA ÜZRƏ
1. Akademik Nailə Vəlixanlı – AMEA, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, – (Azərbaycan) (14-)
2. Akademik Nərgiz Axundova – AMEA, Tarix İnstitutu, (Azərbaycan) (14-)
3. Prof.Dr. Kərim Şükürov – AMEA, Tarix İnstitutu, (Azərbaycan) (14-)
4. Prof.Dr. Əsədulla Cəfərov – AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, (Azərbaycan) (14-)
5. Dos.Dr. Pilipçuk Yaroslav Valentinoviç – Milli Pedaqoji Universitet, (Ukrayna) (14-)
https://orcid.org/0000-0002-9809-3166 
6. Dos.Dr. Firdovsiyyə Əhmədova –  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (Azərbaycan)  (14-)
7. Dos.Dr. Dmitry Aleksandroviç Kiriçenko  – AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, (Ukrayna) (14-)
8. Dos.Dr. Nigar Gözəlova – AMEA, Tarix İnstitutu, (Azərbaycan) (14-)
https://orcid.org/0000-0002-2749-9556

FİLOLOGİYA VƏ PEDAQOGİKA ELMLƏRİ ÜZRƏ
1. ​Akademik Nizami Cəfərov –  Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, (Azərbaycan) (14-)
2. Akademik Möhsün Nağısoylu –  AMEA, Dilçilik İnstitutu, (Azərbaycan) (14-)
3. Prof.Dr. İmamverdi Həmidov –  AMEA, Ədəbiyyat İnstitutu (Azərbaycan) (14-)
https://orcid.org/0000-0002-9241-1100
4. Prof.Dr. Şükrü Haluk Akalın – Hacettepe Universiteti, (Türkiyə) (1-)
https://orcid.org/0000-0002-5313-1763
5. Prof.Dr. Nəsrulla Məmmədov  –  Bakı Dövlət Universiteti, (Azərbaycan) (13-)
6. Dos.Dr. Knyaz Aslan  –  Bakı Dövlət Universiteti, (Azərbaycan) (14-)
7. Prof.Dr. Nomadi Bartaya – Tiflis Dövlət Universiteti, (Gürcüstan) (5-)
8. Dos.Dr. Cavanşir Yusifli –  AMEA, Ədəbiyyat İnstitutu (Azərbaycan) (14-)
9. Dr. Seymur Nəsirov –  Qahirə Universiteti (Azərbaycan) (15-)

HÜQUQ VƏ SİYASİ ELMLƏR ÜZRƏ
1. Dos.Dr. Zaur Məmmədov  –  AMEA, Elm Tarixi Institutu,  (Azərbaycan) (13-)
https://orcid.org/0000-0003-3953-0175
2. Dr. İlham Əliyev – AMEA, Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu, (Azərbaycan) (14-)
3. Dr. Emin Dadaşov –  AMEA, Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu, (Azərbaycan) (14-)
https://orcid.org/0000-0002-1245-4726
4. Dos.Dr. Seyid Rza – Hüquq Fakültəsi, Şahed Universiteti, (İran) (15-)

REDAKSİYA HEYƏTİNDƏN AYRILMIŞ ALİMLƏR
Müxtəlif amillərdən redaksiyadan ayrılmış, lakin redaksiya heyətində olduqları dövrlərdə jurnala töhfələr vermiş alimlər:
Dos.Dr. Anar Qafarov – Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu –  (Azərbaycan) (1-4- Məsul katib)
https://orcid.org/0000-0002-3113-1287
Doktrant. Türkan Məmmədova –  AMEA, Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu – (Azərbaycan) (5-13- Məsul katib)
https://orcid.org/0000-0001-6093-9122
Dr. Leyla Məlikova –  AMEA, Şərqşünaslıq İnstitutu (Azərbaycan) (1-8)
https://orcid.org/0000-0001-5602-8385
Prof.Dr. Məryəm Seyidbəyli –  AMEA, Elm Tarixi İnstitutu, (Azərbaycan) (1-12) [-11]
https://orcid.org/0000-0001-6827-5885
Prof.Dr. İmamverdi Həmidov –  AMEA, Ədəbiyyat İnstitutu, (Azərbaycan) (1-12)
https://orcid.org/0000-0002-9241-1100
Prof.Dr. Vəsilə Hacıyeva – Qərbi Kaspi Universiteti, (Azərbaycan) (1-12)
https://orcid.org/0000-0001-8925-1209
Dr. Səid Xəliloviç – Kom Elmi Araşdırmalar İnstitutu, (Serbiya) (1-12)
https://orcid.org/0000-0003-4005-6773
Dos.Dr. Seyid Javad Miri  –  Humanitar və Sivilizasiya Araşdırmaları Akademiyası (İran) (1-4)
Dr. İmdat Turan  –  Dinlər və Təriqətlər Universiteti (İran) (1-4)
Dos.Dr. Vahabova Dilarə  –  AMEA, Elm Tarixi İnstitutu (Azərbaycan) (6-8)
https://orcid.org/0000-0002-8294-4907
Doktrant. Ülvi İbrahimli  –  (Azərbaycan) (6-8)
https://orcid.org/0000-0001-6766-8556
Dos.Dr. Könül Bünyadzadə –  AMEA, Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu (Azərbaycan)
(1-12- Redaksiya heyətinin sədri) (13- Redaksiya heyətinin üzvü)

https://orcid.org/0000-0001-6862-5144
Dos.Dr. Mustakim Arıcı – İstanbul Mədəniyyət Universiteti (Türkiyə) (14)
 

  • Tarix:2021-07-14