Redaksiya heyətinin üzvləri

Redaksiya heyətinin üzvləri
 

“METAFİZİKA”
Beynəlxalq Fəlsəfi və Fənlərarası Araşdırmalar Jurnalının
REDAKSİYA HEYƏTİ:
 
Dos.Dr. Ələddin Məlikov – Baş redaktor (Azərbaycan) (1-)
https://orcid.org/0000-0001-5830-6764
Dr. Aygün Məmmədova  AMEA, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – Məsul katib (Azərbaycan) (14-)
https://orcid.org/0000-0002-0274-5191
Dos.Dr. Anar Qafarov – Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan) (13- )
https://orcid.org/0000-0002-3113-1287
Prof.Dr. Alison Tokita – Monaş Universiteti, (Avstraliya) (1-)
Prof.Dr. Rafail Həsənov – Bakı Dövlət Universiteti, (Azərbaycan) (1-)
https://orcid.org/0000-0002-2571-4443
Prof.Dr. Rəbiyyət Aslanova – Bakı Dövlət Universiteti, (Azərbaycan) (14-)
Prof.Dr. Olga Louchakova-Schwartz – Kaliforniya Universiteti, (ABŞ) (1-)
Prof.Dr. Şükrü Haluk Akalın – Hacettepe Universiteti, (Türkiyə) (1-)
https://orcid.org/0000-0002-5313-1763
Prof.Dr. Nazif Muhtaroğlu – Bahçeşehir Universiteti, (Türkiyə) (1-)
Prof.Dr. P. Francesco Alfieri – Pontific Lateran Universiteti, (Vatikan) (1-)
https://orcid.org/0000-0001-5775-1073
Prof.Dr. Levent Bayraktar – Yıldırım Beyazit Universiteti, Türkiyə (1-)
https://orcid.org/0000-0001-5496-6896
Prof.Dr. Əbülfəzl Kiyaşimşəki – Əmir Kəbir Universiteti, (İran) (5-)
https://orcid.org/0000-0003-2550-9631
Dr. Aqil Şirinov – Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, (Azərbaycan) (1-)
https://orcid.org/0000-0001-6835-8429
Prof.Dr. Məmməd Əliyev  –  AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana (Azərbaycan) (13-)
Prof.Dr. Nəsrulla Məmmədov  –   Bakı Dövlət Universiteti, (Azərbaycan) (13-)
Dos.Dr. Zaur Məmmədov  –  AMEA, Elm Tarixi Institutu  (Azərbaycan) (13-)
Dos.Dr. Səbirə Nemətzadə – Bakı Dövlət Universiteti, (Azərbaycan) (14-)
https://orcid.org/0000-0003-3953-0175
Dos.Dr. Anar Qafarov – Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu – Məsul katib (1-4); (Azərbaycan)
https://orcid.org/0000-0002-3113-1287
Doktrant. Türkan Məmmədova –  AMEA, Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu – Məsul katib (Azərbaycan) (5-13)
https://orcid.org/0000-0001-6093-9122
Dr. Leyla Məlikova –  AMEA, Şərqşünaslıq İnstitutu (Azərbaycan) (1-8)
https://orcid.org/0000-0001-5602-8385
Prof.Dr. Məryəm Seyidbəyli –  AMEA, Elm Tarixi İnstitutu, (Azərbaycan) (1-12) [-11]
https://orcid.org/0000-0001-6827-5885
Prof.Dr. İmamverdi Həmidov –  AMEA, Ədəbiyyat İnstitutu, (Azərbaycan) (1-12)
https://orcid.org/0000-0002-9241-1100
Prof.Dr. Vəsilə Hacıyeva – Qərbi Kaspi Universiteti, (Azərbaycan) (1-12)
https://orcid.org/0000-0001-8925-1209
Dr. Səid Xəliloviç – Kom Elmi Araşdırmalar İnstitutu, (Serbiya) (1-12)
https://orcid.org/0000-0003-4005-6773
Dos.Dr. Seyid Javad Miri  –  Humanitar və Sivilizasiya Araşdırmaları Akademiyası (İran) (1-4)
Dr. İmdat Turan  –  Dinlər və Təriqətlər Universiteti (İran) (1-4)
Dos.Dr. Vahabova Dilarə  –  AMEA, Elm Tarixi İnstitutu (Azərbaycan) (6-8)
https://orcid.org/0000-0002-8294-4907
Doktrant. Ülvi İbrahimli  –  (Azərbaycan) (6-8)
https://orcid.org/0000-0001-6766-8556
Dos.Dr. Könül Bünyadzadə –  AMEA, Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu (Azərbaycan) (13)
https://orcid.org/0000-0001-6862-5144

 

  • Tarix:2021-05-06