Redaksiya heyətinin üzvləri

Redaksiya heyətinin üzvləri

“METAFİZİKA”
Beynəlxalq Fəlsəfi və Fənlərarası Araşdırmalar Jurnalının
REDAKSİYA HEYƏTİ:
AMEA-nın müxbir üzvü Könül BÜNYADZADƏ, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (red. şurasının sədri),
https://orcid.org/0000-0001-6862-5144
Dos. Dr. Ələddin MƏLİKOV, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Baş redaktor),
https://orcid.org/0000-0001-5830-6764
Dos. Dr. Anar QAFAROV, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Məsul katib),
https://orcid.org/0000-0002-3113-1287
Dr. Leyla MƏLİKOVA, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Azərbaycan),
https://orcid.org/0000-0001-5602-8385
Prof.Dr. Alison TOKİTA, Monaş Universiteti (Avstraliya),
Prof.Dr. Rəfail HƏSƏNOV, Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan),
https://orcid.org/0000-0002-2571-4443
Prof.Dr. Olga LOUCHAKOVA-SCHWARTZ, Kaliforniya Universiteti (ABŞ),
Prof.Dr. Məryəm SEYİDBƏYLİ, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Azərbaycan),
https://orcid.org/0000-0001-6827-5885​
Prof.Dr. İmamverdi HƏMİDOV, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Azərbaycan),
https://orcid.org/0000-0002-9241-1100
Prof.Dr. Şükrü Haluk AKALIN, Hacettepe Universiteti (Türkiyə),
https://orcid.org/0000-0002-5313-1763
Prof.Dr. Vəsilə HACIYEVA, Qərbi Kaspi Universiteti (Azərbaycan),
https://orcid.org/0000-0001-8925-1209
Prof.Dr. Nazif MUHTAROĞLU, Bahçaşehir Universiteti (Türkiyə),
Prof.Dr. P. Francesco ALFİERİ, Pontifical Lateran Universiteti (Vatikan),
https://orcid.org/0000-0001-5775-1073
Prof.Dr. Levent BAYRAKTAR, Ankara Yıldırım Beyazit Universiteti (Türkiyə),
Dr. Səid XƏLİLOVİÇ, Kom Elmi Araşdırmalar İnstitutunun Direktoru (Serbiya),
https://orcid.org/0000-0003-4005-6773
Dr. Aqil ŞİRİNOV, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan),
https://orcid.org/0000-0001-6835-8429
Dr. Seyid Javad MİRİ, Humanitar və Sivilizasiya Araşdırmaları Akademiyası (İran),
Dr. İmdat TURAN, Dinlər və Təriqətlər Universiteti (İran),

  • Tarix:2019-03-06