Redaksiya heyətinin üzvləri

Redaksiya heyətinin üzvləri

“METAFİZİKA”
Beynəlxalq Fəlsəfi və Fənlərarası Araşdırmalar Jurnalının
REDAKSİYA HEYƏTİ:
AMEA-nın müxbir üzvü Könül BÜNYADZADƏ, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (red. şurasının sədri),
https://orcid.org/0000-0001-6862-5144
Dos. Dr. Ələddin MƏLİKOV, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Baş redaktor),
https://orcid.org/0000-0001-5830-6764
Dos. Dr. Anar QAFAROV, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Məsul katib),
https://orcid.org/0000-0002-3113-1287
Dr. Leyla MƏLİKOVA, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Azərbaycan),
https://orcid.org/0000-0001-5602-8385
Prof.Dr. Alison TOKİTA, Monaş Universiteti (Avstraliya),
Prof.Dr. Rəfail HƏSƏNOV, Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan),
https://orcid.org/0000-0002-2571-4443
Prof.Dr. Olga LOUCHAKOVA-SCHWARTZ, Kaliforniya Universiteti (ABŞ),
Prof.Dr. Məryəm SEYİDBƏYLİ, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Azərbaycan),
https://orcid.org/0000-0001-6827-5885​
Prof.Dr. İmamverdi HƏMİDOV, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Azərbaycan),
https://orcid.org/0000-0002-9241-1100
Prof.Dr. Şükrü Haluk AKALIN, Hacettepe Universiteti (Türkiyə),
https://orcid.org/0000-0002-5313-1763
Prof.Dr. Vəsilə HACIYEVA, Qərbi Kaspi Universiteti (Azərbaycan),
https://orcid.org/0000-0001-8925-1209
Prof.Dr. Nazif MUHTAROĞLU, Bahçaşehir Universiteti (Türkiyə),
Prof.Dr. P. Francesco ALFİERİ, Pontifical Lateran Universiteti (Vatikan),
Prof.Dr. Levent BAYRAKTAR, Ankara Yıldırım Beyazit Universiteti (Türkiyə),
Dr. Səid XƏLİLOVİÇ, Kom Elmi Araşdırmalar İnstitutunun Direktoru (Serbiya),
https://orcid.org/0000-0003-4005-6773
Dr. Aqil ŞİRİNOV, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan),
https://orcid.org/0000-0001-6835-8429
Dr. Seyid Javad MİRİ, Humanitar və Sivilizasiya Araşdırmaları Akademiyası (İran),
Dr. İmdat TURAN, Dinlər və Təriqətlər Universiteti (İran),

  • Tarix:2018-11-01