هیئت تحریریۀ مجلۀ متافیزیکا

دکتر کونول بنیادزاده، آکادمی ملی علوم آذربایجان (آذربایجان)
https://orcid.org/0000-0001-6862-5144
دکتر علاءالدین ملک‌اف، آکادمی ملی علوم آذربایجان (آذربایجان)
https://orcid.org/0000-0001-5830-6764
دکتر آنار گافاراف، آکادمی ملی علوم آذربایجان (آذربایجان)
https://orcid.org/0000-0002-3113-1287
دکتر لیلا ملک‌اوا، آکادمی ملی علوم آذربایجان (آذربایجان)
https://orcid.org/0000-0001-5602-8385
دکتر آلیسون توکیتا، دانشگاه موناش (استرالیا)
دکتر رفائیل حسن‌اف، دانشگاه دولتی باکو (آذربایجان)
https://orcid.org/0000-0002-2571-4443
دکتر الگا لااوچاکووا شوارتز، انستیتوی پدیدارشناسی تجربه دینی (آمریکا)
دکتر مریم سیدلبگلی، آکادمی ملی علوم آذربایجان (آذربایجان)
https://orcid.org/0000-0001-6827-5885
دکتر امام وردی حمیداف، آکادمی ملی علوم آذربایجان (آذربایجان)
https://orcid.org/0000-0002-9241-1100
دکتر شکری هالوک آکالین، دانشگاه حجت تپه (ترکیه)
https://orcid.org/0000-0002-5313-1763
دکتر وسیله حاجی‌یوا، دانشگاه غرب (آذربایجان)
https://orcid.org/0000-0001-8925-1209
دکتر ناظیف مختاراوغلو، دانشگاه باغچه‌شهر (ترکیه)
دکتر فرانسیسکو الفیری، دانشگاه لاتران پونتیفیکال (واتیکان)
https://orcid.org/0000-0001-5775-1073
دکتر لِوِنت بایراکتار، دانشگاه ایدلدیریم بایزید آنکارا (ترکیه)
دکتر سعید خلیلویچ (بلگراد، صربستان)
https://orcid.org/0000-0003-4005-6773
دکتر عاقل شیرین‌اف، دانشگاه إلهیات آذربایجان (آذربایجان)
https://orcid.org/0000-0001-6835-8429
دکتر سید جواد میری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(ایران)
دکتر امداد توران، دانشگاه ادیان و مذاهب (ایران)

  • Tarix:2019-04-02