هیئت تحریریۀ مجلۀ متافیزیکا

هیئت تحریریۀ مجلۀ متافیزیکا
۱. دکتر علاءالدین ملک‌اف، آکادمی ملی علوم آذربایجان (آذربایجان) (1-)
https://orcid.org/0000-0001-5830-6764
 aladdin.malikov@mail.ru
۲. شاهین یحی‌یف (آذربایجان) (14-)
 shahin9999@mail.ru
۳. دکتر آیگون ممّداوا، آکادمی ملی علوم آذربایجان (آذربایجان) (14-)
https://orcid.org/0000-0002-0274-5191
 aygun_kons@mail.ru

هیئت تحریریۀ بخش فلسفه، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی
۱. دکتر رفائیل حسن‌اف، دانشگاه دولتی باکو (آذربایجان) (1-)
https://orcid.org/0000-0002-2571-4443
 has_rm62@yahoo.com
۲. دکتر الگا لااوچاکووا شوارتز، انستیتوی پدیدارشناسی تجربه دینی (آمریکا) (1-)
 olouchakova@gmail.com
۳. دکتر ممّد علی‌اف، آکادمی ملی علوم آذربایجان (آذربایجان) (13-)
 mamedaliyev@rambler.ru
۴. دکتر ربیّت اصلان‌اوا، دانشگاه دولتی باکو (آذربایجان) (14-)
 rabiyyat.aslan@mail.ru
۵. دکتر ابوالفضل کیاشمشکی، دانشگاه امیر کبیر (ایران) (5-)
https://orcid.org/0000-0003-2550-9631​
 akia45@gmail.com
۶. دکتر ناظیف مختاراوغلو، دانشگاه باغچه‌شهر (ترکیه) (1-)
http://orcid.org/0000-0001-8393-5626
 nazifm81@gmail.com
۷. دکتر عاقل شیرین‌اف، دانشگاه إلهیات آذربایجان (آذربایجان) (1-)
https://orcid.org/0000-0001-6835-8429
 sh_agil@yahoo.com
۸. دکتر فرانسیسکو الفیری، دانشگاه لاتران پونتیفیکال (واتیکان) (1-)
https://orcid.org/0000-0001-5775-1073
 frafrancescoalfieriofm@yahoo.it; alfieri@pul.it
۹. دکتر صبیره نعمت‌زاده، دانشگاه دولتی باکو (آذربایجان) (14-)
 sabiranematzade@yahoo.com
۱۰. دکتر آنار گافاراف، دانشگاه إلهیات آذربایجان (آذربایجان) (13-)
https://orcid.org/0000-0002-3113-1287
 a.philosophy@hotmail.com
۱۱. دکتر سید حسن حسینی (اخلاق)، دانشگاه ایالتی کاپین (آمریکا) (14-)
 akhlaq@drakhlaq.com, hussaini@princeton.edu
۱۲. دکتر سدات باران، دانشگاه باتمان (ترکیه) (15-)
 sedat.baran@batman.edu.tr

هیئت تحریریۀ بخش تاریخ ، باستان‌شناسی و انسان‌شناسی
۱. پروفسور دکتر نائله ولیخانلی، رئیس موزه ملی تاریخ جمهوری آذربایجان (آذربایجان) (14-)
 aztarmuzey@azhistorymuseum.az
۲. پروفسور دکتر نرگیز آخونداوا، آکادمی ملی علوم آذربایجان، انستیتوی تاریخ (آذربایجان) (14-)
 nargiz070859@gmail.com
۳. پروفسور دکتر کریم شوکوراف، آکادمی ملی علوم آذربایجان، انستیتوی تاریخ (آذربایجان) (14-)
 kkshukurov@mail.ru 
۴. دانشیار اسدالله جعفراف، آکادمی ملی علوم آذربایجان، انستیتوی باستان‌شناسی و مردم‌نگاری (آذربایجان) (14-)
 nagiyevas@gmail.com
۵. دانشیار پلیپچوک یاروسلاو والنتینوویچ، دانشگاه ملی علوم پرورشی (اوکراین) (14-)
https://orcid.org/0000-0002-9809-3166
 pylypchuk.yaroslav@gmail.com
۶. دانشیار فردوسیه احمداوا، آکادمی مدیریت دولتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری آذربایجان (آذربایجان) (14-)
 fahmedova@rambler.ru
۷. دانشیار دیمیتری الکساندروویچ کریچنکو، آکادمی ملی علوم آذربایجان، انستیتوی باستان‌شناسی و مردم‌نگاری (آذربایجان) (14-)
https://orcid.org/0000-0002-1045-4159
 dmakirichenko@mail.ru
۸. دانشیار نگار گوزل‌اوا،  آکادمی ملی علوم آذربایجان، انستیتوی تاریخ (آذربایجان) (14-)
https://orcid.org/0000-0002-2749-9556​
 nigar22@gmail.com

هیئت تحریریۀ بخش زبان‌شناسی و  علوم پرورشی (آموزشگری)
۱. پروفسور دکتر نظامی جعفراف، رئیس مرکز آتاترک در آذربایجان (آذربایجان) (14-)
 nizamiceferov@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-2888-5141
۲. پروفسور دکتر محسن نقی‌سویلو، آکادمی ملی علوم آذربایجان، انستیتوی زبان‌شناسی (آذربایجان) (14-)
 dr_mohsun@yahoo.com
۳. پروفسور دکتر امام وردی حمیداف، آکادمی ملی علوم آذربایجان، انستیتوی ادبیات (آذربایجان) (14-)
https://orcid.org/0000-0002-9241-1100
 imamverdi.hamidov@mail.ru
۴. پروفسور دکتر شکری هالوک آکالین، دانشگاه حجت تپه (ترکیه) (1-)
https://orcid.org/0000-0002-5313-1763
 sukruhaluk.akalin@hacettepe.edu.tr
۵. پروفسور دکتر نصرالله ممّداف، دانشگاه دولتی باکو (آذربایجان) (13-)
 nasrullahbdu@mail.ru
۶. دانشیار کنیاز اصلان، دانشگاه دولتی باکو (آذربایجان) (14-)
https://orcid.org/0000-0003-2710-3758
 knyazaslan@mail.ru
۷. پروفسور دکتر نومادی بارتایا، دانشگاه دولتی تفلیس (گرجستان) (14-)
 nomadi.bartaia@tsu.ge
۸. دکتر جوانشیر یوسفلی، آکادمی ملی علوم آذربایجان، انستیتوی ادبیات (آذربایجان) (14-)
 jyusifli@mail.ru
۹. دکتر سیمور نصیراف، دانشگاه قاهره (آذربایجان) (15-)
 seymur.nasirov@gmail.com
۱۰.  دکتر صبوحی قهرمان‌اف، آکادمی ملی علوم آذربایجان، انتشارات علم (آذربایجان) (15-)
  gahramanovsabuhi@gmail.com

هیئت تحریریۀ بخش حقوق و علوم سیاسی
۱. دکتر زائور ممّداف، آکادمی ملی علوم آذربایجان، انستیتوی تاریخ علم (آذربایجان) (13-)
https://orcid.org/0000-0003-3953-0175
 zaur1965@gmail.com
۲. دکتر الهام علی‌یف، آکادمی ملی علوم آذربایجان، انستیتوی حقوق و حقوق بشر (آذربایجان) (14-)
 ilham-aliyev0@mail.ru
۳. دکتر امین داداش‌اف، آکادمی ملی علوم آذربایجان،  انستیتوی حقوق و حقوق بشر  (آذربایجان) (14-)
https://orcid.org/0000-0002-1245-4726
 emin.dadashov.00@mail.ru
۴. دکتر سید رضا احسانپور، دپارتمان حقوق، دانشگاه شاهد، (ایران) (15-)
 Ehssanpour@shahed.ac.ir
۵. پروفسور دکتر جورج بیدزینوویچ چیلادزه، دپارتمان حقوق، دانشگاه گرجستان (گرجستان) (15-)
​  prof.chiladze@gmail.com
 

  • Tarix:2021-09-19