Xəbərlər

“HISTORY OF SCIENCE” Jurnalının dördüncü sayı (2021/2) işıq üzü görüb

“HISTORY OF SCIENCE” jurnalının 2021-ci il üçün ikinci sayı işıq üzü görüb. Jurnalın bu sayında müxtəlif mövzularda məqalələr yer alıb. Bu sayda (2021, Cild 2, Say 2, Sıra 4) doqquz məqalə və bir elmi müsahibə nəşr edilib.
Jurnalın bu sayında aşağıdakı məqalələr yer alıb:

1. Habil Qurbanov- QANUN HÜQUQUN MӘNBӘLӘRİ SİSTEMİNDӘ
2. Aynurə Həşimova- DİZAYN VASİTƏSİLƏ UŞAQLARIN BƏDİİ TƏFƏKKÜRÜNÜN İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ
3. Samid Bağırov- YAXIN ŞƏRQ MÜNAQİŞƏSİ BMT QƏRARLARI FONUNDA
4. Nigar Mustafayeva- AZƏRBAYCAN-TÜRKMƏNİSTAN ƏMƏKDAŞLIĞI: GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ
5. Qasım Hacıyev- TARIXDƏ ALANLAR VƏ ONLARIN QAFQAZ TARİXİNDƏ YERİ VƏ ROLU
6. Jalə Məmmədova- DİLÇİLİKDƏ ELEKTRON LÜĞƏT KONSEPSİYASI
7. Nigar Muradova- ŞƏXSİYYƏTİN FORMALAŞMASINDA AİLƏNİN ROLU
8. Kamal Salayev- ERMƏNİLƏR DAĞLIQ QARABAĞ ƏRAZİSİNDƏKİ TARİXİ ABİDƏLƏRİ OĞURLAMAĞA CƏHD EDİR
9. Ziyad Əmrahov- NAXÇIVAN QƏZASI ƏHALİSİNİN SAY DİNAMİKASI VƏ ETNİK TƏRKİBİ (1849-1917-Cİ İLLƏR) (RUSDİLLİ MƏNBƏLƏR ƏSASINDA)
10. Müsahibə- Eldar ƏMİROV 

Məqalələri aşağıdakı linkdən oxuya və yükləyə bilərsiniz:
https://hosj.az/
  • Tarix:2022-01-27