Xəbərlər

Ələddin MƏLİKOV (Ələddin Mehman oğlu Məlikov) E-mail: aladdin.malikov@mail.ru Ələddin Məlikovun ResearchGate səhifəsi Ələddin Məlikovun Academia.edu səhifəsi Ələddin Məlikovun Andishvaran səhifəsi Ələddin Məlikovun Google.Scholar səhifəsi

- Correspondent Member of the Azerbaijan National Academy of
  • Tarix:2022-01-27