اخبار

انتشار شماره دوم مجلۀ «متافیزیکا»  

مجلۀ بین المللی میان رشته‌ای «متافیزیکا» یک مجلۀ علمی پژوهشی است. شمارۀ دوم 2018 مجله منتشر گردیده است. مقالات این شما ره را می‌توانید از اینجا مطالعه و دانلود نمایید.  

  • Tarix:2021-06-15