Mündəricat

“Metafizika” 2018, Vol. 1, № 3, Serial № 3  

Uyğar AYDƏMİR
https://orcid.org/0000-0002-3972-2380
İnternet ədəbiyyati dövründə yeni oxuma, yazma, anlama və düşünmə təcrübələri  
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.13

Zümrüd MƏNSİMOVA
https://orcid.org/0000-0002-8529-9018
Azərbaycan mərasim folklorunda adətlər, inanclar bəşəri və milli-mənəvi dəyərlərin ifadəsi kimi
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.14

Müctəba ƏN-NİMR
https://orcid.org/0000-0001-6821-306X
“Ən üstünün mümkünlüyü” qaydası: fəlsəfi məntiq istiqamətində metafizik nəzəriyyə  
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.15

Əhməd Sami ELAYDİ
https://orcid.org/0000-0001-6090-1044
Elçinin “Baş” romanı: bədii üslub və janr özünəməxsusluğu kontekstində  
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.16

Vaqif QULİYEV
https://orcid.org/0000-0002-4288-249X
Transfizika yoxsa, fizikadan sonra
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.17

Əhməd ALKAYIŞ
https://orcid.org/0000-0002-1523-9554
Maarifləndirici təhsil və insan haqları kontekstində təhsil və sülh dünyası
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.18

Məhəmməd Hadi MƏDƏNİ
https://orcid.org/0000-0002-8055-7911
Dini mənəviyyatın gələcəyinin postmodernizm və ənənəviçilik mövqeyindən müqayisəli təhlili  
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.19

  • Tarix:2019-09-29