Xəbərlər

Metafizika” Jurnalının Redaksiya Heyəti Sədrinin məqaləsi beynəlxalq nəşrdə işıq üzü görüb  

AMEA-nın müxbir üzvü, “Metafizika” Jurnalının Redaksiya Heyəti Sədri Könül Bünyadzadənin Ümumdünya Fenomenologiya İnstitutunun "Springer" nəşriyyatında çıxan “Analecta Husserliana” çoxcildliyinin “Eko-Fenomenologiya: Həyat, İnsan Həyatı, Post-İnsan Həyatı Kosmosun Harmoniyasında” adlı son cildində “Mən: ilahi nurlanma və sosial reallığın kəsişmə nöqtəsi olaraq” adlı məqaləsi dərc edilib.
Azərbaycanlı alim məqaləsində “mən” fenomenini insan varlığının sabit nüvəsi adlandırır və onu ilahi nurlanma və sosial reallıq kimi iki aspektdən araşdırır. Məqalədə “mən” daxili və xarici təsirlərin kəsişmə nöqtəsində götürülməklə yanaşı, həm də ideyalar aləminə və həqiqətin ilahi mənbəyinə açılan bir qapı kimi təhlil edilir.
Qeyd edək ki, Dünya Fenomenologiya İnstitunun yaradıcısı, amerikalı filosof Anna-Teresa Tymienieçkanın xatirəsinə həsr olunan kitabda fenomenologiya üzrə tanınmış mütəxəssislərin eko-fenomenologiya və müasir ekoloji düşüncənin öyrənilməsinə dair aktual əsərləri toplanıb. Bundan əlavə, burada fenomenoloji antropologiya, təbiətə insani münasibətin ekoloji perspektivləri, canlı və virtual bədənin fenomenologiyası kimi məsələlər də araşdırılır.

  • Tarix:2018-10-06