Mündəricat

“Metafizika” 2018, Vol. 1, № 4, Serial № 4

Sevgi Tütün
https://orcid.org/0000-0002-7226-9338
XX və XXI əsrlərin təfsirçilərinin şərhləri kontekstindən hurufi mukattaya baxış
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.20

Alaa əd-Din Mahmud
Əhməd Abdulla Nəcm

https://orcid.org/0000-0002-5250-9883
Qahirə İslam İncəsənəti Muzeyində saxlanılan Əmir İbrahim Qöviş Mustafazana məxsus təkkənin mərmər lövhəsi üzərində aparılan arxeoloji və bədii təqdiqatlar
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.21

Könül Hacıyeva
https://orcid.org/0000-0001-5335-912X
Təsəvvüf simvolikasının Xaqani əsərlərindəki təcəssümü
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.22​

Əli Bağırov
https://orcid.org/0000-0001-7438-7314
Dünyanın yaranması və Quran ayələri ilə Böyük Partlayış nəzəriyyənin müqayisəsi
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.23

Rauf Musayev
https://orcid.org/0000-0002-8623-4363
Eyler dairələri və sillogizmlər
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.24

Vəhidə Sadiqi
https://orcid.org/0000-0002-0806-6114
Rza Hacıibrahimi
https://orcid.org/0000-0002-3590-7185
Mümkünlük yoxsa aktuallıq? Timothy Villiamsonun fikirlərinin tənqidi təhlili
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.25
 

  • Tarix:2021-08-30