Redaksiya heyətinin sədri

Redaksiya heyətinin sədri

Redaksiya heyətinin sədri

KÖNÜL BÜNYADZADƏ
(1-12)
Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Fəlsəfə İnstitutunun baş elmi işçisi 
İslam fəlsəfəsi şöbəsinin müdiri
 
Ak.Həsən Əliyev 117, m. 28 Bakı, Azərbaycan
Ev : + 99412 537-24-96
Mob: +994 50 320 80 25
Email: bkonul885@hotmail.com
 
Şəxsi məlumat
Doğum tarixi:  02.07.1974
Vətəndaşlığı:   Azərbaycan
Bildiyi dillər:   Azərbaycan (doğma), ingilis (əla), Rus (əla), Türk (əla), Ərəb (yaxşı)
 
İş təcrübəsi
2007- hal-hazıra kimi – baş elmi işçi
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fəlsəfə İnstitutu
1997-2007 – baş laborantlıqdan baş elmi işçiliyə kimi
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fəlsəfə İnstitutu
 
Təhsil
2002-2008 – Fəlsəfə tarixi üzrə doktorantura (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fəlsəfə İnstitutu)
1997-2001 – Fəlsəfə tarixi üzrə dissertantura (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fəlsəfə İnstitutu)
1992-1997 – Şərqşünaslıq fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
 
Tədqiqat sahələri:
Şərq və Qərb arasında komparativ müqayisə, Sufizm fəlsəfəsi, İslam Fəlsəfəsi, Din fəlsəfəsi, fenomenologiya.
 
Beynəlxalq konfrans və Simpoziumlar
2016, Noyabr 9-11 – Pre-human, Human and Post-Human in the Context of Time – The 65th Congress of Phenomenology, Macerata, İtaly.
2016, İyul 20-24 – Mugham as the synthesis of the Eastern and Western thought - The 9th International Congress of Asian Philosophy Association (ICAPA), Kuala Lumpur, Malaysiya.
2015, İyun 4-6 – Human/Non-Human/And Posthuman: Phenomenology Of The Object And The Human Positioning In The Cosmos. Harvard University, Cambridge, MA, USA
2015, Aprel 30-May 3 – Eighth International Congress of the Asian Philosophical Association, Isparta, Turkey. 
2014, Oktyabr 1-3       - The World Phenomenology Institute’s 64th Congress of
Phenomenology, Eco-Phenomenology. Life, Human Life, Post-Human Life in the Harmony of the Cosmos, Milan, Italy.
2014, May 30-İyun 1 - Istanbul Summit: Women’s Perspective on UN Post-2015, Istanbul, Turkey
2013, Avqust 4-10 - The XXIII World Congress of Philosophy, Athens, Greece,
2013, May 3-5 -  First International Symposium on Rethinking the Qur'an, Ankara, Turkey
2012, Noyabr 8-10 - 5th World Conference on Metaphysics, Rome.
2012, Avqust 8-10 - 62th International Congress of Phenomenology – The Forces of the Cosmos and the Ontopoietic Genesis of Life, Paris, France.
2011, Dekabr 7-9 - 5th International Conference of the Asian Philosophical Association – Plurality and Self Identity of the Asian Community in History, Fukuoka, Japan.
2011, Oktyabr 18-20 - International Conference on Islamic Thought After Postmodernism, Main Hall, ISTAC, IIUM Kuala Lumpur Campus, Malaysia.
2011, İyun 27 - İyul 1 - The 61st International Congress Of Phenomenology: Phenomenology And The Human Positioning In The Cosmos - The Life-World, Nature, Earth, Istanbul, Turkey.
2011, İyun 21 - High-Level Round Table on Democracy and Renewal in the Arab World UNESCO, Paris, France.
2011, Aprel 20 - Dialogue of Islam and Christianity in Eurasia, Astana, Kazakhstan.
2011, Aprel 7-9 - World Forum on Intercultural Dialogue, Baku, Azerbaijan.
2011, Mart 5 - TEDxWomen, Baku, Azerbaijan.
2010, Noyabr 17-19 - New philosophical practices, UNESCO, Paris, France.
2010, Noyabr 18 - Women philosophers and “political correctness”, International Network of Women Philosophers, UNESCO, Paris, France.
2010, İyun 28-29 - Globalization in the dialogue of cultures: the Baku forum, Baku, Azerbaijan.
2010, Avqust 10-13 - The 60th International Congress Of Phenomenology: Logos And Life Phenomenology/Ontopoiesis Reviving Antiquity, Bergen, Norway.
2009, Dekabr 14-15 - First Assembly of the International Network Of Women Philosophers UNESCO’s Headquarters, Paris, France.
2009, Noyabr 4-6 - 4th International Conference of the Asian Philosophical Association – The Path to Alliance of Civilizations Through the Asian Community, Jakarta, Indonesia.
2009, Noyabr 5-7 - 4th World Conference on Metaphysics, Rome, Italy.
2009, Oktyabr 13-16 - International Multidisciplinary Women's Congress – Change and Empowerment, Izmir, Turkey.
2009, Oktyabr 9-11 - East and West: Common Spiritual Values, Scientific-Cultural Links” dedicated to the 70th anniversary of Professor Aida Imanguliyeva, Baku, Azerbaijan.
2009, İyul 8-10 - The Fifty-Ninth International Congress Of Phenomenology:
Transcendentalism Revisited, Antwerp, Belgium.
2009, Mart 17-20 - International Symposium and Festival on Mugham/Makam, Baku, Azerbaijan.
2008, Dekabr 14-17 - V World Congress of Tasavvuf: Tasavvuf – Culture – Music, Tisi-Uzu, Alger.
2008, İyul 30 – Avqust 5 - XXII World Congress of Philosophy, Seoul, Korea.
2008, İyun 10-11 - First International Forum – Expanding the Role of Women in Cross Cultural Dialogue, Baku, Azerbaijan.
2008, May 12 - International Conference of Philosophy – Overview of new thinking in the modern world, Baku, Azerbaijan.
2008, May 9 - The First International Symposium of Sadreddin Qunawi From Past To Present, Konya, Turkey.
2007, Sentyabr 8-12 - IV World Congress of Tasavvuf: Tasavvuf – Culture – Music, Alger.
2007, May 8-12 - International Symposium on Mawlana Jalaluddin Rumi, Istanbul-Konya, Turkey
 
Nəşr olunmuş əsas kitab və məqalələri
Kitablar
2014 Insan: kamilliyin arxitektonikası. Bakı, Zərdabi LTD, 496 p.
2010 Islam fəlsəfəsinin ən yeni tarixi, Bakı, Çaşıoglu, 154 p.
2009 Doğu’da ve Batı’da irrasyonel düşüncenin boyutları, İstanbul, Ötüken, 2009, 344 p.
2009 Gəncliyin fəlsəfəsi, Bakı, Nurlar, 256 p.
2007 Təsəvvüf nurunun iki çırağı: Mənsur Həllac və Sərrac Tusi, Bakı, Adiloğlu, 2007, 95 p.
2006 Mənsur Həllacın sirli dünyası, Bakı, Adiloğlu, 2006, 92 p.
2006 Şərq və Qərb: ilahi vəhdətdən keçən özünüdərk, Baku, 2006, 242 p.
2002 Təsəvvüf fəlsəfəsinin ilk mənbələri. Sərrac Tusinin «əl-Lümə‘» əsəri, Bakı «Qamma servis», 2002, 232 p.
 
Məqalələr
2015 The Conflicting Ideals and the Reality of the 19th Century Renaissance in the East // The Path to Alliance of Civilizations Through the Asian Community // Proceedings of the Eighth International Congress of the Asian Philosophical Association, Isparta-Istanbul-Seuol, 2015, pp.61-66.
2014 Wahdat Al-Wujud and Logos of Life: The Philosophical Comparison // Phenomenology of Space and Time. The Forces of the Cosmos and the Ontopoetic Genezis of Life: Book Two, Analecta Husserliana, Springer, Vol. CXVII, 2014, pp. 135-149.
2014 The sources of truth in the history of philosophy // Islamic Philosophy and Occidental Phenomenology in Dialogue, The Logos of Life and Cultural Interlacing, Vol.7, Springer, 2014, pp. 123-137.
2014 La Donna Come cercatrice Della Perfezione. Un Possibile approccio allo studio del pensiero di Edith Stein in Azerbaijan (italyan dilində) // P.Manganaro – F.Nodari (eds.), Ripartire da Edit Stein. La scoperta di alcuni manoscritti inedity. Brescia (Italy), Morcelliana, 2014, pp. 335-344.
2013 The Path of Truth: From Absolute to Reality, from Point to Circle // Phenomenology and the Human Posi¬tio¬ning in the Cosmos - The Life-world, Nature, Earth: Book One // Analecta Husserliana, Springer, 2013, pp. 245-258.
2013 Non-traditional Dialogues between Thoughts // “Philosophy Study” Vol. 3, Number 7, July 2013 (Serial number 23). David Publishing Company, USA, 2013, pp. 619-627.
2012 Тасаввуф как путь межкультурного диалога // Диалог культур в условиях глобализации. Мoskow: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012, c. 188-193.
2012 Milli ruhdan universal ideyaya // “Özne” Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları. Hakemli dergi. Adana, 2012, pp. 70-81.
2011 The phenomenon of the Unity of Idea // Transcendentalism Overturned. Ed. by A.-T. Tymieniecka // Analecta Husserliana, Vol. 108, Springer, 2011. XV, pp. 561-571.
2011 Fear, death and divine grain // Proceedings Metaphysics 2009, 4th World Conference, Madrid, 2011, pp. 383-391.
2011 Müasir Azərbaycanda dini təfəkkürün inkişaf istiqamətləri haqqında // Müasir fəlsəfə və Azərbaycan: tarix, nəzəriyyə, tədris. Bakı, Elm, 2011, s. 279-293.
2011 XVIII-XIX əsrlərdə kamil insan problemi // Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər. Vol. 1, No. 31, Bakı: AFSEA, 2011, pp. 76-98.
2010 Fəlsəfə tarixində həqiqətin mənbələri // Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər. Vol. 2, No. 30, Bakı: AFSEA, 2010, pp.75-90.
2010 İslam düşüncəsinin inkişaf mərhələləri // Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər. Vol. 1, No. 29, Bakı: AFSEA, 2010, pp. 53-70.
2010 İslam fəlsəfəsinin ən yeni tarixi: modernistlər və islahatçılar  // Din və cəmiyyət. Elmi nəzəri jurnal. Vol. 3, 2010, pp. 131-141.
2010 Ən yeni islam fəlsəfəsində vəhdətçilər // Din və cəmiyyət. Elmi nəzəri jurnal. Vol. 4, 2010. pp. 164-185.
2009 Şərq və Qərb: tarix və müasirlik // Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər. Vol. 4, No. 28, Bakı: AFSEA, 2009, pp. 108-124.
2009 The East and the West: Yesterday, Today and Tomorrow // The Caucasus and Globalization. Journal of Social, Political and Economic Studies. Religion and the Caucasian Civilization. Special Issue. Volume 3. Issue 2-3, 2009, CA&CC Press, Sweden, pp.157-166.
2009 Orta əsrlərdə İslam Şərqində kamil insan problemi  Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər. Vol. 3, No. 27, Bakı: AFSEA, 2009, s. 94-109.
2009 Axtarış və yaradıcılıq // Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər. Vol. 2, No. 26, Bakı: AFSEA, 2009, pp. 122-137.
2009 İstedad, missiya və cəmiyyət // Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər. Vol. 1, No. 25, Bakı: AFSEA, 2009, pp. 73-82.
2008 «Mən» və cəmiyyət fəlsəfə tarixi kontekstində // Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər. Vol. 4, No. 23, Bakı: AFSEA, 2008, pp. 91-103.
2008 On the Formation and Development of Religious Thinking in Present-Day Azerbaijan // The Caucasus and Globalization. Journal of Social, Political and Economic Studies. Religion and the Caucasian Civilization. Special Issue. Volume 2. Issue 3, 2008, CA&CC Press, Sweden, pp.124-132
2008 Our Religion Today: in Holy Book and in reality //Azerbaijan in focus: today and tomorrow. Society, science, politics. № 10 (17), Baku, 2008, s. 55-61
2008 Doğu ve Batı düşüncəsində içsel bilgi  // «Özne» dergisi, Book 8. Adana, Çukurova Universiteti, 2008, s. 67-72.
2007 Müasir insan və Mövlana  // Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər. Vol. 4, No. 19, Bakı: AFSEA, 2007, pp.13-26.
 
Üzv olduğu Beynəlxalq təşkilatlar
Asiya Fəlsəfə Assosiasiyasının (Asian Philosophical Association) Vise-Prezidenti
Mühyiddin İbn Ərəbi Cəmiyyətinin (The Muhyiddin Ibn Arabi Society” (Oxford)) üzvü
UNESCO Beynəlxalq Qadın Filosoflar Şəbəkəsinin (the International Network of Women Philosophers (UNESCO)) üzvü
Dünya Fenomenologiya İnstitutunun (The World Phenomenology Institute) üzvü
 
Layihələr
2016 Aprel – 2017 Yanvar – Divine and Human Love in the History of Philosophy (Rabia al-Adawiyya and Edith Stein) – 2221 - Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave (29 Mayis University, Istanbul, Turkey)
2014 Oktyabr – Mobillik qrantı – Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
2013 – İştirakçı – “Azərbaycan muğamı – tarix, fəlsəfə və ənənələr” - Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
2011-2012 Layihə rəhbəri – “XX-XXI əsrlərdə İslam fəlsəfəsinin ən yeni istiqamətləri - Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondunun layihəsi çərçivəsində
2017 sentyabr 14 – “Azərbaycan Muğamı və Mehriban Əliyeva” - Binəqədi rayon İcra Hakimiyyəti
2017 iyun 9 - “İlham Əliyev və dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlər” -  Şirvan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollec. 

  • Tarix:2020-12-26