آرشیو

قانون اساسی جمهوری آذربایجان

​ قانون اساسی جمهوری آذربایجان
برگردان: دانشیار دکتر علاءالدین ملک‌اف (https://orcid.org/0000-0001-5830-6764)
شاپا: 1-3-8098-9952-978
کد دیوئی 10.33864/MTFZK.2019.32


 

  • Tarix:2021-07-03