Mündəricat

“Metafizika” 2019, Vol. 2, № 3, Serial № 7

Könül Bünyadzadə, 
https://orcid.org/0000-0001-6862-5144
Fəlsəfi məsləhətləşmə və təsəvvüf (ingilis dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.39

Rafiz Manafov,
https://orcid.org/0000-0003-0812-8554
Epistemolojik müzakirələr kontekstində “Subyektin buxarlaşması” (türk dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.40

Ələkbər Ələkbərov,
https://orcid.org/0000-0002-8593-0316
A.S.Puşkinin poeziyasında bəzi türk simvolları və ezoterizm haqqında (rus dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.41

Aygün Kərimova,
https://orcid.org/0000-0002-1781-8904
Əhməd bəy Ağaoğluna görə İslam təhsil sistemi və mədəniyyətin problemlərində islahat zərurəti (Azərbaycan dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.42

Vüsalə Musayeva,
https://orcid.org/0000-0002-7316-2938
Sovet dövründə Azərbaycan fəlsəfəsinin sosial-nəzəri əsasları (rus dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.43

Nuru İmanov,
https://orcid.org/0000-0002-9960-2196
Qurani-Kərimdə nəsxi qəbul etməyənlərin iddialarına təhlili yanaşma (Azərbaycan dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.44

Bərəkətullah Sinəvi,
https://orcid.org/0000-0003-1094-3056
Sədrəddin Şirazi fəlsəfəsində “Nəfs öz vəhdətində bütün qüvvələrin məcmusudur” nəzəriyyəsinin şərh və dəyərləndirilməsi (fars dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.45

  • Tarix:2021-06-15