Mündəricat

“Metafizika” 2020, Vol. 3, № 2, Serial № 10

Ələkbər ƏLƏKBƏROV
https://orcid.org/0000-0002-8593-0316
Ümumi bilinənlər haqqında bilinməyənlər (Rus dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.7

Əhməd NİYAZOV
https://orcid.org/0000-0002-9886-8785
İslahat konsepsiyasının bəzi terminoloji əsasları: analitik təhlil (Azərbaycan dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.8

Şəfəq ƏHMƏDOVA
https://orcid.org/0000-0002-8671-5757
XVIII əsrin əvvəllərindən XIX əsrin əvvəllərinədək Rusiyanın Qafqazda siyasəti (tarixi informasiya), (Azərbaycan dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.9

Vaqif QULİYEV
https://orcid.org/0000-0002-4288-249X
Fərabi irsində nəzər və əməlin vəhdəti kontekstində formadan məzmuna açılan yol (Azərbaycan dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.10

Seyid Cavad MİRİ
https://orcid.org/0000-0002-1536-7732
Farabi fəlsəfəsi və onun Yunan ənənəsindən fundamental ayrılması Qasim Pur Həsənin Farabi fəlsəfəsinə dair izahatına tənqidi yanaşma (Fars dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.11

Nicat YƏHYAZADƏ
https://orcid.org/0000-0002-2916-1698
Mir Məhəmməd Kərim Bakuvinin elmi-ictimai həyatı və “Kəşfül-həqaiq” təfsiri (Azərbaycan dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.12

  • Tarix:2020-06-29