Arxiv

2020, Vol. 3, № 3, Serial № 11

Könül BÜNYADZADƏ
https://orcid.org/0000-0001-6862-5144
Sufi fenomenologiya – fəlsəfədə yeni baxış bucağı
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.15 

Məhəmməd SƏNUSİ HARUNA
https://orcid.org/0000-0002-0256-3929
Ruhullah Xomeyninin mistik düşüncəsinin onun sosial həyat tərzinə təsiri
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.16

Svetlana ADIGÖZƏLOVA
https://orcid.org/0000-0002-7573-6878
Əli ABASOV
https://orcid.org/0000-0002-4528-5797
Gələcəyin fəlsəfəsi: yeni ideyalar
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.17

Seyid Əhməd HÜSEYNİ
https://orcid.org/0000-0002-2861-3680
Əbülfəzl KİYAŞİMŞƏKİ
https://orcid.org/0000-0003-2550-9631
Varlıq sisteminin təyinatının aşkara çıxarılmasında irfan və onun rolu
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.18
 
Xəyyam CƏLİLZADƏ
https://orcid.org/0000-0001-7739-9388
Gadamer və onun fenomenologiyası
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.19
 
Gülfam HÜSEYN
https://orcid.org/0000-0002-1172-5416
Transsendental fəlsəfə və onun teoloji nəticələri baxımından səbəbiyyət kateqoriyası
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.20

  • Tarix:2020-10-04