Mündəricat

“Metafizika” 2021, Vol. 4, № 3, Serial № 15

Nərgiz Məcidova
https://orcid.org/0000-0002-3404-3493
Fəlsəfi antropologiyada cismani yanaşma (Rus dilində)
OXU və YÜKLƏ

Nasir Füruhi
https://orcid.org/0000-0001-7823-952X
Abdullah Hüseyni Eskandian
https://orcid.org/0000-0003-2318-022X
Sədrəddin Şirazi və Q.Leybnitsin fəlsəfi düşüncələrində şərr probleminin müqayisəli araşdırılması (ingilis dilində)
OXU və YÜKLƏ

Taleh Hacıyev
https://orcid.org/0000-0001-6196-8953
Sovet Azərbaycanında dinə qarşı aparılan siyasətin xüsusiyyətləri (1920-1940) (Azərb. dilində)
OXU və YÜKLƏ

Həmid Sütude
https://orcid.org/0000-0002-6435-0793
Əbdürrza Fərhadian
https://orcid.org/0000-0002-1699-9547
Transsendent fəlsəfədə bəşəriyyətin müdrikliyinə əsasən insan haqlarının aksiologiyası (fars dilində)
OXU və YÜKLƏ

Rauf Musayev
https://orcid.org/0000-0002-8623-4363
Nizamlı xaotika (xaos) (Azərb. dilində)
OXU və YÜKLƏ

Anzulə Cəfərova
https://orcid.org/0000-0003-1431-5583
Azərbaycan-Türkiyə strateji tərəfdaşlığı və müttəfiqliyi müasir mətbuatda (Azərb dilində)
OXU və YÜKLƏ

İlqar İsmayılzadə
https://orcid.org/0000-0001-6308-2849
Doğruluq plüralizmi nəzəriyyəsi: mənfi nəticələr və təhdidlər (Azərb dilində)
OXU və YÜKLƏ

Mehriban Tahirova
https://orcid.org/0000-0002-6709-9469
Azərbaycan təsviri sənətində “Mimesis” məsələsinə baxış (Rus dilində)
OXU və YÜKLƏ

Aygün Məmmədova
https://orcid.org/0000-0002-0274-5191
Nizami Gəncəvi dövrünün numizmatik faktları barədə (Rus dilində)
OXU və YÜKLƏ

  • Tarix:2021-09-05