Arxiv

2018, Vol. 1, № 1, Serial № 1

1-Könül Bünyadzadə
https://orcid.org/0000-0001-6862-5144
Zaman haqqında düşüncələr (Azərb. dilində)
Download the article
DOI:10.33864/MTFZK.2019.0

2-Aqil Şirinov
https://orcid.org/0000-0001-6835-8429
Was Nasir ad-Din Tusi a Peripatetic? (ingilis dilində)
Download the article
DOI:10.33864/MTFZK.2019.1

3-Anar Qafarov
https://orcid.org/0000-0002-3113-1287
Çokkültürlülük: İslam medeniyeti, felsefesi ve ahlak düşüncesi merkezli bir okuma (türk dilində)
Download the article
DOI:10.33864/MTFZK.2019.2

4-Amal Həsənli
İqtisadi tənzimləmə strategiyası və adekvat siyasətin formalaşması xüsusiyyətləri (Azərb. dilində)
Download the article
DOI:10.33864/MTFZK.2019.3

5-Hüseyn Günəşli
Terrorizmə qarşı mübarizənin beynəlxalq, hüquqi və siyasi problemləri (Azərb. dilində)
Download the article
DOI:10.33864/MTFZK.2019.4

6-Fəxrəddin Quliyev
Türk xalq şeiri strukturunun planetarlığı haqqında (Azərb. dilində)
Download the article
DOI:10.33864/MTFZK.2019.5

7-Zaur Rəşidov
Spinozizmin ontologiyası (Azərb. dilində)

https://orcid.org/0000-0002-4504-1856

Download the article
DOI:10.33864/MTFZK.2019.6
 

  • Tarix:2022-01-27