Arxiv

2018, Vol. 1, № 2, Serial № 2 RSS

MƏQALƏLƏR

BİLİMİN COĞRAFİ VE SOSYOLOJİK HAREKETLİLİĞİNDE YER ALAN ANA KAVŞALAR (türk dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.7
İsmail Doğan (s. 5-22)

EPİSTEMOLOGİYADA AĞIL VƏ İMAN MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏHLİLİ (Azərb. dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.8
Ələddin Məlikov (s. 23-53)

İNGİLTƏRƏDƏ GƏNCLƏR ARASINDA İNTERNET VƏ SOCİAL TƏCRİD OLUNMA (ingilis dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.9
Ceyla Nəsibova (s. 54-64)


HÜRUFİLİYİN TARİXİ: ƏNƏNƏVİLƏŞMİŞ TƏHRİFLƏR, UNUDULAN GERÇƏKLİKLƏR (Azərb. dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.10 
Səadət Şıxıyeva (s. 65-96)

İSLAM HƏMRƏYLİYİNİN AZƏRBAYCAN NÜMUNƏSİ – DÖVRÜN TƏLƏBLƏRİNƏ MÜDRİK VƏ UZAQGÖRƏN BAXIŞ (ərəb dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.11
İlkin Əlimuradov (s. 97-110)

PERİPATETİZM VƏ TRANSSENDENTAL TEOSOFİYA BAXIMINDAN “VARLIĞIN BƏSİT OLMASI” FİKRİNİN TƏTBİQİ ARAŞDIRILMASI (fars dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.12

Emin İmanov (s. 111-125)

  • Tarix:2022-01-27