Arxiv

2018, Vol. 1, № 3, Serial № 3

1-Uyğar Aydəmir
https://orcid.org/0000-0002-3972-2380
İnternet ədəbiyyati dövründə yeni oxuma, yazma, anlama və düşünmə təcrübələri (ingilis dilində)
Download the article  

DOI:10.33864/MTFZK.2019.13

2-Zümrüd Mənsimova
https://orcid.org/0000-0002-8529-9018
Azərbaycan mərasim folklorunda adətlər, inanclar bəşəri və milli-mənəvi dəyərlərin ifadəsi kimi (Azərb. dilində)
Download the article  

DOI:10.33864/MTFZK.2019.14

3-Müctəba Ən-Nimr
https://orcid.org/0000-0001-6821-306X
“Ən üstünün mümkünlüyü” qaydası: fəlsəfi məntiq istiqamətində metafizik nəzəriyyə (ərəb dilində)
Download the article  

DOI:10.33864/MTFZK.2019.15

4-Əhməd Sami Elaydi
https://orcid.org/0000-0001-6090-1044
Elçinin “Baş” romanı: bədii üslub və janr özünəməxsusluğu kontekstində (Azərb. dilində)
Download the article  

DOI:10.33864/MTFZK.2019.16

5-Vaqif Quliyev
https://orcid.org/0000-0002-4288-249X
Transfizika yoxsa, fizikadan sonra (Azərb. dilində)
Download the article  

DOI:10.33864/MTFZK.2019.17

6-Əhməd Alkayış
https://orcid.org/0000-0002-1523-9554
Maarifləndirici təhsil və insan haqları kontekstində təhsil və sülh dünyası (türk dilində)
Download the article  

DOI:10.33864/MTFZK.2019.18

7-Məhəmməd Hadi Mədəni
https://orcid.org/0000-0002-8055-7911
Dini mənəviyyatın gələcəyinin postmodernizm və ənənəviçilik mövqeyindən müqayisəli təhlili (fars dilində)
Download the article 

DOI:10.33864/MTFZK.2019.19

  • Tarix:2022-01-27