Arxiv

2019, Vol. 2, № 4, Serial № 8

1-Rəfail Həsənov
https://orcid.org/0000-0002-2571-4443
İnstitutlar və sahibkarlıq (rus dilində)
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.46
 
2-Qəmərxanım Cavadlı
https://orcid.org/0000-0001-6229-2860
Orqan və hüceyrə transplantasiyası problemlərinə dünya dinlərinin etik baxışları (Azərb. dilində)
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.47
 
3-Əbdülhüseyn Kəlantəri
https://orcid.org/0000-0002-7518-6204
Afşin Nikbəxt
https://orcid.org/0000-0002-2439-0440
Müasir düşüncə tarixində T.Hobbsdan F.Hegelə qədər özgələşmə konsepsiyası prosesinin araşdırılması (fars dilində)
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.48

4-Əkrəm Bağırov
https://orcid.org/0000-0002-6269-5739
Ərəfat ül-Aşiqin və Ərəsat ül-Arifin” təzkirəsi və Azərbaycan şairləri (Azərb. dilində)
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.49

5-Eldar Əmirov
https://orcid.org/0000-0003-3041-459X
Kəsilməzlik ideyası riyazi-fəlsəfi invariant kimi (Azərb. dilində)
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.50
 
6-MirFərəc Abasov
https://orcid.org/0000-0002-7299-2315
Postkapitalizmin iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni əsasları (rus dilində)
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.51
 
7-Seyid Cavad Miri
https://orcid.org/0000-0003-1464-6788
Seyid Cavad Təbatəbainin İslamşünaslıq anlayışına dair çalışmaları (fars dilində)
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.52

  • Tarix:2022-01-27