Mündəricat

“Metafizika” 2021, Vol. 4, № 4, Serial № 16

MJ № 98-Seyran Quliyev

https://orcid.org/0000-0002-6703-2037

Mədəniyyətlərarası dialoqun Azərbaycan modelinin mahiyyəti (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 99-Nərgiz Məcidova

https://orcid.org/0000-0002-3404-3493

Təkamül təfəkkürü müasir naturalizmin təməli kimi (rus dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 100-İlham Məmmədzadə

https://orcid.org/0000-0002-9366-0784

Müasir dövrdə liderlik fenomeni və ideologiyanın bəzi problemləri (rus dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 101-Abdullah Hüseyni Eskandian

https://orcid.org/0000-0003-2318-022X

Məsumə Rəcəb Nejadian

https://orcid.org/0000-0002-0417-381X

Şər probleminin teoloji-fəlsəfi izahına yönələn həll təkliflərinin təhlili (ingilis dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 102-Şirin Abdelnaim Hasaneyn

https://orcid.org/0000-0002-7214-8501

Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə” poeması: tarixilik və bədiilik müstəvisində (ərəb dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 103-Girayalp Karakuş

https://orcid.org/0000-0001-6240-5490

Tarixi və ideoloji-siyasi problem: İslam soldur ya sağdır? (türk dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 104-Ramiz Tahirov

https://orcid.org/0000-0002-5152-8257

Maya Zeynalova

https://orcid.org/0000-0002-5072-7430

Azərbaycanın su resurslarının mühafizəsi (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 105-Xatirə Quliyeva

https://orcid.org/0000-0002-4889-6569

Hürufilik təliminin hərf sisteminin prinsipləri ilə İmadəddin Nəsiminin milli-region identikliyinə və təxəllüsünə fəlsəfi baxış (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 106-Məhəmməd Soltaniyə

https://orcid.org/0000-0001-7791-2620

Corc Seylin Quranda təkrarla bağlı skeptisizminin tənqidi təhlili (fars dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 107-Səməd Bayramzadə

https://orcid.org/0000-0001-6933-7021

Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideyasında Cənubi Azərbaycan (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 108-Sənubər Qasımova

https://orcid.org/0000-0002-6640-1080

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasındakı əşyalarda Qarabağ atlarının təsvirləri (rus dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 109-Sabir Behbudov

https://orcid.org/0000-0003-3104-8691

Azərbaycan maarifçiliyinin dini dəyərləri və müasirlik (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

  • Tarix:2022-01-27