Mündəricat

“Metafizika” 2022, Vol. 5, № 1, Serial № 17

MJ № 110-Ələddin Məlikov

https://orcid.org/0000-0001-5830-6764

İbrahim Bağırov

https://orcid.org/0000-0002-2976-2119

Sədrəddin Şirazinin fəlsəfi çevrilişi (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 111-Eldar Əmirov

https://orcid.org/0000-0003-3041-459X

Xarici dil öyrənməyin əsasları (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 112-Elxan Quliyev

https://orcid.org/0000-0002-9226-8877

Azərbaycanın elm tarixi üzrə yazılı qaynaqları (X-XIV əsrlər) (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 113-Ülviyyə Ağabəyova

https://orcid.org/0000-0001-6734-1289

Yunus Əmrə fəlsəfəsində insan problemi (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 114-Ağalar Abbasbəyli

https://orcid.org/0000-0002-3286-7114

Dövlətin ərazi bütövlüyü və “xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququ” prinsipi (rus dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 115-Leyli Məmmədova

https://orcid.org/0000-0002-2797-1347

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə prokuror nəzarətinin təkmilləşdirilməsi məsələsi haqqında (rus dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 116-Firudin Mövsümov

https://orcid.org/0000-0001-7871-9304

Məhkəmə ekspertizası sübutlarının tədqiqində keyfiyyət standartları (rus dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 117-Məhəmməd Hadi Mədəni

https://orcid.org/0000-0002-8055-7911

Nihilizmdən qurtulmanın mümkünlüyü və Mürtəza Mütəhhərinin hikmət paradiqması (fars dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

MJ № 118-Abbas İlahi

Azər Əhmədov

https://orcid.org/0000-0002-3151-3146

Həzrət Musa və Xızırın hekayəsinin şübhələrə cavab verməsi ilə tədqiqi (fars dilində)

OXU və YÜKLƏ

  • Tarix:2022-01-27