Mündəricat

“Metafizika” 2022, Vol. 5, № 3, Serial № 19

MJ № 128-Adil Əsədov

https://orcid.org/0000-0002-3581-0148

Qədim Yunan fəlsəfəsinin deterministik istiqaməti (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

MJ № 129-Kamina Məmmədova

https://orcid.org/0000-0002-9955-6812

Sevda Yusifova

https://orcid.org/0000-0002-2605-9997

XX əsrin əvvəllərində erməni vandalizmi (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

MJ № 130-Turanə Əlibəyova

https://orcid.org/0000-0002-6447-0170

Füzuli Qurbanov

https://orcid.org/0000-0002-2906-9218

Qnoseologiya və epistemologiya: müqayisəli fəlsəfi təhlil (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

MJ № 131-Nailə Əsədova

https://orcid.org/0000-0002-0572-2454

Aristofanın komediyalarında ümumiləşdirilmiş obrazlar (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

MJ № 132-Fərəh Sadıqova

https://orcid.org/0000-0002-8958-3956

Qərb fəlsəfə tarixində ölüm problemi (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

MJ № 133-Türkan Məmmədova

https://orcid.org/0000-0001-6093-9122

Azərbaycan xalqının milli özünüdərk prosesində Əli bəy Hüseynzadənin müasirləşmə yolu (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

MJ № 134-Aiitmamat Karıev

https://orcid.org/0000-0001-8976-3685

Qırğızların çoxevlilik (və yaş fərqi) adətinin İslam hüququ mövqeyindən tədqiqi (türk dilində)

OXU və YÜKLƏ

MJ № 135-Tofiq Əsədov

https://orcid.org/0000-0002-9981-5247

Allahın “Rəhman” sifətinin ilahi əzab ilə qarşılıqlı münasibəti (fars dilində)

OXU və YÜKLƏ

MJ № 136-Kamil Səlimov

https://orcid.org/0000-0003-4216-1067

Kamran Səlimov

Firudin Mövsümov

https://orcid.org/0000-0001-7871-9304

Cinsi zorakılığın kriminoloji xüsusiyyəti (xarici ölkələrin məhkəmə-istintaq təcrübəsinin materialları əsasında), (rus dilində)

OXU və YÜKLƏ

MJ № 137-Ləman Qarayeva

https://orcid.org/0000-0001-8881-4866

Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin möhkəmlənməsində diasporun rolu (ingilis dilində)

OXU və YÜKLƏ

                                                   RESENZİYA

1-Namiq Əliyev

“Topların gurultusu altında diplomatiya...” adlı kitaba dair (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

2-İbrahim Bağırov

“İrfan və fəlsəfə perspektivindən kamil insan nəzəriyyəsi” kitabı haqqında (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

3-Əlizadə Əsgərli

“Həzrət Nizami Gəncəvinin ...” kitabına kanseptual yanaşma və qiymətləndirmə (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

  • Tarix:2022-01-27