Arxiv

2023, Vol. 6, № 1, Serial № 21 RSS

Qapaq

Jenerik

Mündəricat

10 may 2023-cü il tarixində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin (10.05.1923-12.12.2003) anadan olmasının 100 ili tamam olur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi və Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 29.09.2022-ci il tarixli Sərəncamı ilə 2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi münasibətilə “Metafizika” beynəlxalq fəlsəfi və fənlərarası araşdırmalar jurnalının bu sayı Heydər Əliyevşünaslığa həsr olunub.

Ulu Öndər Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsinə dair jurnalın bu sayındakı məqalələr aşağıdakılardır:

MƏQALƏLƏR

HEYDƏR ƏLİYEVİN “AZƏRBAYCANÇILIQ FƏLSƏFƏSİ” (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ:  PDF ; JATS/XML

Ələddin Məlikov (s. 10-32)

İKİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSI QƏNİMƏT ƏDƏBİYYATINDA HEYDƏR ƏLİYEVƏ MÜNASİBƏT (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ:  PDF ; JATS/XML

Radif Mustafayev (s. 33-43)

HEYDƏR ƏLİYEV İDEYALARININ POSTMÜNAQİŞƏ DÖVRÜ VƏ MİQRASİYA İDARƏÇİLİYİ (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ:  PDF ; JATS/XML

Aqil Əhmədov (s. 44-68)

AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ HEYDƏR ƏLİYEVİN SİYASİ PORTRET CİZGİLƏRİ (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ:  PDF ; JATS/XML

Ağalar Abbasbəyli (s. 69-80)

TARİXİ-DİNİ ABİDƏLƏRİN QORUNMASINDA VƏ BƏRPASINDA HEYDƏR ƏLİYEVİN ROLU (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ:  PDF ; JATS/XML

Şahlar Şərifov (s. 81-90)

İCTİMAİ HƏMRƏYLİK İDEYASI VƏ DİNİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİN ƏHƏMİYYƏTİ: HEYDƏR ƏLİYEVİN DÖVLƏT SİYASƏTİNİN FƏLSƏFİ-ETİK TƏHLİLİ (Azərb. dilində) 

OXU və YÜKLƏ:  PDF ; JATS/XML

Anar Qafarov (s. 91-108)

HEYDƏR ƏLİYEV İRSİNDƏ İSLAM DİNİ GƏNCLƏRİN MİLLİ-MƏNƏVİ, MƏDƏNİ-PSİXOLOJİ BÜTÖVLÜYÜNÜN AMİLİ KİMİ (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ:  PDF ; JATS/XML

Adilə Nəzərova (s. 109-120)

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ MÜASİR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XARİCİ SİYASƏTİNİN FORMALAŞMASI (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ:  PDF ; JATS/XML

Zümrüd Məlikova (s. 121-131)

AZƏRBAYCANIN MADDİ MƏDƏNİ İRSİNİN QORUNMASINDA HEYDƏR ƏLİYEVİN ROLU (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ:  PDF ; JATS/XML

Anar AğalarzadəSamir Kərimov (s. 132-138)

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEV VƏ DİNİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ:  PDF ; JATS/XML

İbrahim Quliyev (s. 139-160)

HEYDƏR ƏLİYEV AZƏRBAYCAN ELM VƏ TƏHSİLİNİN HİMAYƏDARIDIR (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ:  PDF ; JATS/XML

Yaşar Əhmədov (s. 161-184)

MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİN İCTİMAİYYƏTDƏKI ROLU VƏ HEYDƏR ƏLİYEVİN MƏNƏVİYYAT FƏLSƏFƏSİ (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ:  PDF ; JATS/XML

Əhməd Niyazov (s. 185-197)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YAXIN ŞƏRQ VƏ MÜSƏLMAN ÖLKƏLƏRİ İLƏ DİPLOMATİK MÜNASİBƏTLƏRİN QURULMASINDA HEYDƏR ƏLİYEVİN ROLU (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ:  PDF ; JATS/XML

Elnur Mustafayev (s. 198-208)

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ MİLLİ DÖVLƏTÇİLİYİN AZƏRBAYCAN MODELİ (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ:  PDF ; JATS/XML

Nərminə Qasımova (s. 209-221)

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN MULTİKULTURALİZMİ (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ:  PDF ; JATS/XML

Aygün Xəlilqızı (s. 222-230)

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ SOVET REJİMİNİN DİL SİYASƏTİNİN FƏLSƏFİ MAHİYYƏTİ (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ:  PDF ; JATS/XML

Ziba Ağayeva (s. 231-247)

  • Tarix:2022-01-27