Məqalə göndərmək

MƏQALƏ GÖNDƏRMƏK

Beynəlxalq “METAFİZİKA” Fəlsəfi və Fənlərarası Araşdırmalar Jurnalına çap üçün materiallar (məqalə, resenziya, icmal və s.) Azərbaycan, türk, rus, ingilis, fars və ərəb dillərində çap şəklində, elektron daşıyıcıda və e-mail vasitəsilə “metafizika.az@mail.ru” qəbul edilir.
Həmçinin Jurnal barədə məlumatları Facebook sosial şəbəkəsindən əldə edə bilərsiniz.
“METAFİZİKA” Jurnalının rəsmi facebook səhifəsi:
https://www.facebook.com/Metafizikajurnali/
“METAFİZİKA” Jurnalının rəsmi facebook qrupu:
https://www.facebook.com/groups/138473553471336/
 Məqalənin adı altında müəllifin adı, soyadı, işlədiyi müəssisə, vəzifəsi və e-mail ünvanı göstərilməlidir.
Plagiatlıq faktı aşkar edilən məqalələr dərc olunmur.
Əlyazmalar geri qaytarılmır.
  • Tarix:2022-01-27