Arxiv

2018, Vol. 1, № 1, Serial № 1

Könül BÜNYADZADƏ
https://orcid.org/0000-0001-6862-5144
Zaman haqqında düşüncələr (Azərbaycan dilində)
Download the article
DOI:10.33864/MTFZK.2019.0

Agil SHİRİNOV
https://orcid.org/0000-0001-6835-8429
Was Nasir ad-Din Tusi a Peripatetic? (İngilis dilində)
Download the article
DOI:10.33864/MTFZK.2019.1

Anar GAFAROV
https://orcid.org/0000-0002-3113-1287
Çokkültürlülük: İslam medeniyeti, felsefesi ve ahlak düşüncesi merkezli bir okuma (Türk dilində)
Download the article
DOI:10.33864/MTFZK.2019.2

Amal HƏSƏNLİ
İqtisadi tənzimləmə strategiyası və adekvat siyasətin formalaşması xüsusiyyətləri (Azərbaycan dilində)
Download the article
DOI:10.33864/MTFZK.2019.3

Hüseyn GÜNƏŞLİ
Terrorizmə qarşı mübarizənin beynəlxalq, hüquqi və siyasi problemləri (Azərbaycan dilində)
Download the article
DOI:10.33864/MTFZK.2019.4

Fəxrəddin QULİYEV
Türk xalq şeiri strukturunun planetarlığı haqqında (Azərbaycan dilində)
Download the article
DOI:10.33864/MTFZK.2019.5

Zaur RƏŞİDOV
Spinozizmin ontologiyası (Azərbaycan dilində)
Download the article
DOI:10.33864/MTFZK.2019.6
 
  • Tarix:2022-01-27