Arxiv

2018, Vol. 1, № 1, Serial № 1 RSS

MƏQALƏLƏR

ZAMAN HAQQINDA DÜŞÜNCƏLƏR (Azərb. dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.0

Könül Bünyadzadə (s. 8-29)

WAS NASIR AD-DIN TUSI A PERIPATETIC? (ingilis dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.1

Aqil Şirinov (s. 30-38)

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK: İSLAM MEDENİYETİ, FELSEFESİ VE AHLAK DÜŞÜNCESİ MERKEZLİ BİR OKUMA (türk dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.2

Anar Qafarov (s. 39-81)

İQTİSADİ TƏNZİMLƏMƏ STRATEGİYASI VƏ ADEKVAT SİYASƏTİN FORMALAŞMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ (Azərb. dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.3

Amal Həsənli (s. 82-93)

TERRORİZMƏ QARŞI MÜBARİZƏNIN BEYNƏLXALQ, HÜQUQİ VƏ SİYASİ PROBLEMLƏRİ (Azərb. dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.4

Hüseyn Günəşli (s. 94-101)

TÜRK XALQ ŞEİRİ STRUKTURUNUN PLANETARLIĞI HAQQINDA (Azərb. dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.5

Fəxrəddin Quliyev (s. 102-115)

SPİNOZİZMİN ONTOLOGİYASI (Azərb. dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.6

Zaur Rəşidov (s. 116-137)

 

  • Tarix:2022-01-27