Arxiv

2018, Vol. 1, № 3, Serial № 3

Uyğar AYDƏMİR
https://orcid.org/0000-0002-3972-2380
İnternet ədəbiyyati dövründə yeni oxuma, yazma, anlama və düşünmə təcrübələri (İngilis dilində)
Download the article  

DOI:10.33864/MTFZK.2019.13

Zümrüd MƏNSİMOVA
https://orcid.org/0000-0002-8529-9018
Azərbaycan mərasim folklorunda adətlər, inanclar bəşəri və milli-mənəvi dəyərlərin ifadəsi kimi (Azərbaycan dilində)
Download the article  

DOI:10.33864/MTFZK.2019.14

Müctəba ƏN-NİMR
https://orcid.org/0000-0001-6821-306X
“Ən üstünün mümkünlüyü” qaydası: fəlsəfi məntiq istiqamətində metafizik nəzəriyyə (Ərəb dilində)
Download the article  

DOI:10.33864/MTFZK.2019.15

Əhməd Sami ELAYDİ
https://orcid.org/0000-0001-6090-1044
Elçinin “Baş” romanı: bədii üslub və janr özünəməxsusluğu kontekstində (Azərbaycan dilində)
Download the article  

DOI:10.33864/MTFZK.2019.16

Vaqif QULİYEV
https://orcid.org/0000-0002-4288-249X
Transfizika yoxsa, fizikadan sonra (Azərbaycan dilində)
Download the article  

DOI:10.33864/MTFZK.2019.17

Əhməd ALKAYIŞ
https://orcid.org/0000-0002-1523-9554
Maarifləndirici təhsil və insan haqları kontekstində təhsil və sülh dünyası (Türk dilində)
Download the article  

DOI:10.33864/MTFZK.2019.18

Məhəmməd Hadi MƏDƏNİ
https://orcid.org/0000-0002-8055-7911
Dini mənəviyyatın gələcəyinin postmodernizm və ənənəviçilik mövqeyindən müqayisəli təhlili (Fars dilində)
Download the article 

DOI:10.33864/MTFZK.2019.19
  • Tarix:2022-01-27