Arxiv

2018, Vol. 1, № 4, Serial № 4

Sevgi Tütün
https://orcid.org/0000-0002-7226-9338
XX və XXI əsrlərin təfsirçilərinin şərhləri kontekstindən hurufi mukattaya baxış (Türk dilində)
DOI:10.33864/MTFZK.2019.20

Alaa əd-Din Mahmud
Əhməd Abdulla Nəcm
https://orcid.org/0000-0002-5250-9883
Qahirə İslam İncəsənəti Muzeyində saxlanılan Əmir İbrahim Qöviş Mustafazana məxsus təkkənin mərmər lövhəsi üzərində aparılan arxeoloji və bədii təqdiqatlar (Ərəb dilində)
DOI:10.33864/MTFZK.2019.21

Könül Hacıyeva
https://orcid.org/0000-0001-5335-912X
Təsəvvüf simvolikasının Xaqani əsərlərindəki təcəssümü (Azərbaycan dilində)
DOI:10.33864/MTFZK.2019.22

Əli Bağırov
https://orcid.org/0000-0001-7438-7314
Dünyanın yaranması və Quran ayələri ilə Böyük Partlayış nəzəriyyənin müqayisəsi (Fars dilində)
DOI:10.33864/MTFZK.2019.23

Rauf Musayev
https://orcid.org/0000-0002-8623-4363
Eyler dairələri və sillogizmlər (Azərbaycan dilində)
DOI:10.33864/MTFZK.2019.24

Vəhidə Sadiqi
https://orcid.org/0000-0002-0806-6114
Rıza Hacıibrahimi
https://orcid.org/0000-0002-3590-7185
Mümkünlük yoxsa aktuallıq? Timothy Villiamsonun fikirlərinin tənqidi təhlili (Fars dilində)
DOI:10.33864/MTFZK.2019.25
  • Tarix:2022-01-27