Arxiv

Prof. Dr.Könül Bünyadzadənin kitabları (DOI)

1. Könül Bünyadzadə – Şərq və Qərb: İlahi vəhdətdən keçən özünüdərk
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.53
2. Könül Bünyadzadə – İslam fəlsəfəsi: tarix və müasirlik
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.54
3. Könül Bünyadzadə – İnsan kamilliyin arxitektonikası
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.55
4. Könül Bünyadzadə – Eşqin hikməti: Rabiə əl-ədəviyyə və Edith Stein
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.56
5. Könül Bünyadzadə – Muğam fəlsəfəsi
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.57
6. Könül Bünyadzadə – Ülvi gəncliyin sirləri
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.58 

  • Tarix:2022-01-27