Arxiv

2020, Vol. 3, № 1, Serial № 9

1-Könül Bünyadzadə
https://orcid.org/0000-0001-6862-5144
Hərflərdə gizli həqiqət (rus dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.1

2-Əsmətxanım Məmmədova
https://orcid.org/0000-0001-8178-7287
Fars yazısındakı “əlef-e məğsure” (tətbiqi dilçilik müstəvisində) (Azərb. dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.2

3-Rafiz Manafov
https://orcid.org/0000-0003-0812-8554
İbn Xəlduna görə, rasional metafizikanın imkan(sızlığ)ı (türk dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.3
 
4-Ələddin Məlikov
https://orcid.org/0000-0001-5830-6764
İmmanuel Kant və müsəlman arif və filosofların təfəkküründə metafizik epistemologiyanın müqayisəsi (fars dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.4

5-Zəhra Oruk
https://orcid.org/0000-0002-3673-7536
Albert Eynşteynin mexanik dünyasında hürriyyət və əxlaq problemi (türk dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.5
 
6-Seyid Məhəmməd Cavad Bənisəid Ləngərudi
https://orcid.org/0000-0002-7287-0254
Seyid Cavad Miri
https://orcid.org/0000-0002-1536-7732
Əmir Abbas Əlizamani
https://orcid.org/0000-0001-6752-6718
Akvinalı Foma və Sədrəddin Şirazinin xoşbəxtlik nəzəriyyələrində ləzzət anlayışının müqayisəli təhlili (fars dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.6
 

  • Tarix:2022-01-27