Arxiv

2020, Vol. 3, № 3, Serial № 11

1-Könül Bünyadzadə
https://orcid.org/0000-0001-6862-5144
Sufi fenomenologiya – fəlsəfədə yeni baxış bucağı (Azərb. dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.15 

2-Məhəmməd Sənusi Haruna
https://orcid.org/0000-0002-0256-3929
Ruhullah Xomeyninin mistik düşüncəsinin onun sosial həyat tərzinə təsiri (ingilis dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.16

3-Svetlana Adıgözəlova
https://orcid.org/0000-0002-7573-6878
Əli Abasov
https://orcid.org/0000-0002-4528-5797
Gələcəyin fəlsəfəsi: yeni ideyalar (rus dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.17

4-Seyid Əhməd Hüseyni
https://orcid.org/0000-0002-2861-3680
Əbülfəzl Kiyaşimşəki
https://orcid.org/0000-0003-2550-9631
Varlıq sisteminin təyinatının aşkara çıxarılmasında irfan və onun rolu (fars dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.18
 
5-Xəyyam Cəlilzadə
https://orcid.org/0000-0001-7739-9388
Gadamer və onun fenomenologiyası (türk dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.19
 
6-Gülfam Hüseyn
https://orcid.org/0000-0002-1172-5416
Transsendental fəlsəfə və onun teoloji nəticələri baxımından səbəbiyyət kateqoriyası (fars dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.20

  • Tarix:2022-01-27