Arxiv

2020, Vol. 3, № 3, Serial № 11

MƏQALƏLƏR

SUFİ FENOMENOLOGİYA – FƏLSƏFƏDƏ YENİ BAXIŞ BUCAĞI (Azərb. dilində)

DOI: 10.29228/metafizika.15

Könül Bünyadzadə (s. 7-24)

RUHULLAH XOMEYNİNİN MİSTİK DÜŞÜNCƏSİNİN ONUN SOSİAL HƏYAT TƏRZİNƏ TƏSİRİ (ingilis dilində)

DOI: 10.29228/metafizika.16

Məhəmməd Sənusi Haruna (s. 25-54)

GƏLƏCƏYİN FƏLSƏFƏSİ: YENİ İDEYALAR (rus dilində)

DOI: 10.29228/metafizika.17

Svetlana AdıgözəlovaƏli Abasov (s. 55-74)

VARLIQ SISTEMİNİN TƏYİNATININ AŞKARA ÇIXARILMASINDA İRFAN VƏ ONUN ROLU (fars dilində)

DOI: 10.29228/metafizika.18

Seyid Əhməd Hüseyni, Əbülfəzl Kiyaşimşəki (s. 75-92)

GADAMER VƏ ONUN FENOMENOLOGİYASI (türk dilində)

DOI: 10.29228/metafizika.19

Xəyyam Cəlilzadə (s. 93-106)

TRANSSENDENTAL FƏLSƏFƏ VƏ ONUN TEOLOJİ NƏTİCƏLƏRİ BAXIMINDAN SƏBƏBİYYƏT KATEQORİYASI (fars dilində)

DOI: 10.29228/metafizika.20

Gülfam Hüseyn (s. 107-125)

 

  • Tarix:2022-01-27