Arxiv

2021, Vol. 4, № 2, Serial № 14

MƏQALƏLƏR

SƏDRƏDDİN ŞİRAZİYƏ GÖRƏ NƏFSİN HÜDUSU VƏ ONUN BƏDƏNLƏ OLAN MÜNASİBƏTİ (türk dilində)
OXU və YÜKLƏ
İbrahim Bağırov, Ələddin Məlikov (s. 8-32)

ŞİRVAN TORPAĞINDA XIZIR VƏ MUSA İZİ (Azərb. dilində)
OXU və YÜKLƏ
Rüstəm Hacıyev (s. 33-43)

SOSİAL QAVRAYIŞ VƏ QARŞILIQLI TƏSİRİN EMOSİONAL ZƏKA İLƏ ƏLAQƏSİNİN SOSİAL-PSİXOLOJİ TƏHLİLİ (Azərb. dilində)
OXU və YÜKLƏ
Zeynəb Həcəmova (s. 44-56)

ƏRƏB VƏ TÜRK ƏLİFBALARI: SƏS VƏ YAZI ARASINDA (ərəb dilində)
OXU və YÜKLƏ
Aişə Əbdülvahid əs-Seyid (s. 57-79)

İBN SİNA YARADICILIĞININ ELMİ-FƏLSƏFİ ASPEKTLƏRİ (Azərb. dilində)
OXU və YÜKLƏ
Bəhruz Gülmalıyev (s. 80-87)

AZƏRBAYCAN ŞƏRQŞÜNASLIĞINDA İSLAMŞÜNASLIĞIN TARİXİ VƏ TƏKAMÜLÜ (fars dilində)
OXU və YÜKLƏ
Tərlan Seyfullayev, Məhəmməd Həsən Zamani (s. 88-109)

 

  • Tarix:2022-01-27