Arxiv

2022, Vol. 5, № 2, Serial № 18

1-Habil Qurbanov

https://orcid.org/0000-0002-1893-208X

Hüquq sistemlәrinin tәsnifatı (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

2-İlkin Əliyev

https://orcid.org/0000-0002-7516-4857

Androloji problemlərin yaranmasında psixoloji aspektlərin rolu (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

3-Zahid Əliyev

https://orcid.org/0000-0002-7340-2962

Seçim anlayışı, onun fərdi və ictimai cəhətləri (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

4-Zaur Əliyev

https://orcid.org/0000-0003-4393-8894

Beynəlxalq terrorizm və Azərbaycan Respublikası (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

5-Narın Əbilova

https://orcid.org/0000-0002-5997-3814

Cinsi zorakılığa məruz qalmış yetkinlik yaşına çatmayanların məhkəmə-psixoloji ekspertizası (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

6-Leyla Məlikova

https://orcid.org/0000-0001-5602-8385

Nəhdə kontekstində İslam intellektual diskursu və müasir İslam reformizminin məsələləri (Rus dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

7-Leyla Səlimova

https://orcid.org/0000-0001-6359-2857

Argentina Respublikası Konqresinin Senatı və Deputatlar Palatasının 1915-ci ildə Türkiyədə törədilən “erməni soyqırımı” ilə əlaqədar qəbul etdiyi Qanunun qeyri-hüquqiliyinə dair (Rus dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

8-Abdullah Hüseyni Eskandian

https://orcid.org/0000-0003-2318-022X

Səməd Behruz

Qərb fəlsəfəsi və İslam teologiyasında şər probleminin məntiqi izahı (Qotfrid Leybnits və Fəxrəddin ər-Razinin baxışlarının müqayisəli təhlili) (İngilis dilində)

OXU və YÜKLƏ

 

9-Könül Əfəndiyeva

https://orcid.org/0000-0001-5433-2092

XIX-XX əsr fəlsəfəsində tibbi etika problemləri (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

  • Tarix:2022-01-27