Arxiv

2022, Vol. 5, № 4, Serial № 20

FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA VƏ PSİXOLOGİYA ELMLƏRİ

1-Şamiya Mirzağayeva

https://orcid.org/0000-0003-3276-3021 

Heydər Aslanov

https://orcid.org/0000-0003-0129-2511 

Rəqəmsallaşma prosesi: nəyə gətirib çıxardı və gələcəkdə bizi nə gözləyir? (ingilis dilində)

OXU və YÜKLƏ

2-Nərgiz Məcidova

https://orcid.org/0000-0002-3404-3493 

Müasir fəlsəfi-antropoloji konsepsiyaların komparativ təhlili (rus dilində)

OXU və YÜKLƏ

3-Nəzakət Kərimova

https://orcid.org/0000-0003-4827-5962 

İdeologiya ilə ictimai psixologiyanın qarşılıqlı əlaqəsinin sosial-psixoloji mexanizmləri (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

4-Zaur Rəşidov

https://orcid.org/0000-0002-4504-1856 

Ənvər Əhmədovun tədqiqatlarında Azərbaycan maarifçilik fəlsəfəsi: tənqidi təhlil (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

5-Nərminə Qasımova

https://orcid.org/0000-0002-9790-0018 

Multikulturalizm müasir cəmiyyətin ictimai-siyasi inkişafının əsas fəlsəfi konsepsiyası kimi (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

TARİX, ARXEOLOGİYA VƏ ANTROPOLOGİYA ELMLƏRİ

6-Sevda Yusifova

https://orcid.org/0000-0002-2605-9997 

Kamina Məmmədova

https://orcid.org/0000-0002-9955-6812 

Qərbi Azərbaycana ermənilərin axını və azərbaycanlıların sıxışdırılması (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

7-Rüfət Qarayev

https://orcid.org/0000-0003-3491-1032 

“Nəhcul-bəlağə” əsərində Adəmin yaradılması məsələsi (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

FİLOLOGİYA VƏ PEDAQOGİKA ELMLƏRİ

8-Güneş Guliyeva

https://orcid.org/0000-0002-7147-7151 

Bəxtiyar Vahabzadədə Romantizm İzləri: Türk və Azərbaycan nümunəsində (türk dilində)

OXU və YÜKLƏ

HÜQUQ VƏ SİYASİ ELMLƏR

9-Habil Qurbanov

https://orcid.org/0000-0002-1893-208X 

Qanunvericilik texnikası (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

10-Ramilə Dadaşova

https://orcid.org/0000-0002-2376-5941 

I dünya müharibəsi illərində erməni hərbi hissələrinin Türkiyəyə qarşı fəaliyyəti (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

11-Zümrüd Məlikova

https://orcid.org/0000-0001-5943-0441 

XXI əsrin əvvəllərində türkiyənin xarici siyasətinin yeni prınsipləri (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

12-Lalə Bayramova

https://orcid.org/0000-0002-3853-3676 

Modernləşməyə dair imperializm və neokolonializm nəzəriyyələri (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

İQTİSADİYYAT ELMLƏRİ

13-Elşən Muxtarlı

https://orcid.org/0000-0001-5061-0083 

Təbriz Yadigarov

COVİD-19 pandemiyasının iqtisadi artıma təsirinin qiymətləndirilməsi və pandemiyanın iqtisadiyyata vurduğu zərərlərin aradan qaldırılması yolları (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

RESENZİYALAR

14-İbrahim Bağırov

https://orcid.org/0000-0002-2976-2119 

“Molla Sədra fəlsəfəsi” kitabının dəyərləndirilməsi (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

15-Aytəkin Cəfərova

https://orcid.org/0000-0002-1504-8352 

“İnsanın məna axtarışı” kitabı haqqında (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

16-Leyla Mehdiyeva

https://orcid.org/0000-0002-2460-9684 

“Məntiq” kitabı haqqında (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

  • Tarix:2022-01-27