Mündəricat

“Metafizika” 2019, Vol. 2, № 1, Serial № 5

Əziz MƏMMƏDOV,
https://orcid.org/0000-0001-5441-7133
Fuad QURBANOV,
https://orcid.org/0000-0002-3963-9982
Lütfi Zadənin Qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin məntiqi-qnoseoloji təhlili (Azərbaycan dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.26  

Françesko ALFİERİ
https://orcid.org/0000-0001-5775-1073
Haqqa aparan ortaq yol nümunəsi (İngilis dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.27  

Ələddin MƏLİKOV
https://orcid.org/0000-0001-5830-6764
Sədrəddin Şirazi fəlsəfəsində ağıl və iman münasibətlərinin təhlili (Azərbaycan dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.28  

Əbülfəzl KİYAŞİMŞƏKİ
https://orcid.org/0000-0003-2550-9631
Fəlsəfə və irfanın transsendental fəlsəfədə qarşılıqlı təsiri (Fars dilində)
DOI: 0.33864/MTFZK.2019.29  

Bijən MƏNSURİ
https://orcid.org/0000-0002-2813-4890
Sədrəddin Şirazi fəlsəfəsində “nəfsin mahiyyəti və onun cismani hadisliyi” tədqiq və təhlili (Fars dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.30  

Yeganə RƏSULOVA
https://orcid.org/0000-0003-0716-6081
Tarixi yaddaş mədəniyyətin təkamülü dinamikasında (Azərbaycan dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.31  
  • Tarix:2022-01-27