Mündəricat

“Metafizika” 2019, Vol. 2, № 1, Serial № 5

MJ № 27-Əziz Məmmədov
https://orcid.org/0000-0001-5441-7133
Fuad Qurbanov
https://orcid.org/0000-0002-3963-9982
Lütfi Zadənin Qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin məntiqi-qnoseoloji təhlili (Azərb. dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.26  

MJ № 28-Françesko Alfieri
https://orcid.org/0000-0001-5775-1073
Haqqa aparan ortaq yol nümunəsi (ingilis dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.27  

MJ № 29-Ələddin Məlikov
https://orcid.org/0000-0001-5830-6764
Sədrəddin Şirazi fəlsəfəsində ağıl və iman münasibətlərinin təhlili (Azərb. dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.28  

MJ № 30-Əbülfəzl Kiyaşimşəki
https://orcid.org/0000-0003-2550-9631
Fəlsəfə və irfanın transsendental fəlsəfədə qarşılıqlı təsiri (fars dilində)
DOI: 0.33864/MTFZK.2019.29  

MJ № 31-Bijən Mənsuri
https://orcid.org/0000-0002-2813-4890
Sədrəddin Şirazi fəlsəfəsində “nəfsin mahiyyəti və onun cismani hadisliyi” tədqiq və təhlili (fars dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.30  

MJ № 32-Yeganə Rəsulova
https://orcid.org/0000-0003-0716-6081
Tarixi yaddaş mədəniyyətin təkamülü dinamikasında (Azərb. dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.31  

  • Tarix:2022-01-27