Mündəricat

“Metafizika” 2019, Vol. 2, № 2, Serial № 6

Səadət Məmmədova,
https://orcid.org/0000-0002-4404-4983
Sosial sinergistik institutlaşma konsepsiyasının sosial dövlətdə tətbiqi imkanları (İngilis dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.33

Fəxrəddin Quliyev,
https://orcid.org/0000-0002-8928-6871
Türk xalq poeziyasında optimallıq prinsipləri haqqında (Azərbaycan dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.34

Heydər Aslanov,
https://orcid.org/0000-0003-0129-2511
Postmodern dövründə inteqrasiya hüdudları yaxud anamorfozla selfi (İngilis dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.35

Şəfahət Abdullayeva,
https://orcid.org/0000-0002-9561-6005
Yönəlişliyin formalaşmasında mədəniyyətin rolu (Azərbaycan dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.36

Seyid Müslim Mədəni,
https://orcid.org/0000-0003-2560-9827
Cəlaləddin Rumi və K.F.Deyvis təfəkküründə mistik təcrübənin mahiyyət və müxtəlifliyi (Fars dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.37

Mübariz İbrahimov,
https://orcid.org/0000-0003-4216-6730
Ontoloji arqumentin təbyinlərinin araşdırılması (Fars dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.38
  • Tarix:2022-01-27