Mündəricat

“Metafizika” 2019, Vol. 2, № 2, Serial № 6

MJ № 33-Səadət Məmmədova
https://orcid.org/0000-0002-4404-4983
Sosial sinergistik institutlaşma konsepsiyasının sosial dövlətdə tətbiqi imkanları (ingilis dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.33

MJ № 34-Fəxrəddin Quliyev
https://orcid.org/0000-0002-8928-6871
Türk xalq poeziyasında optimallıq prinsipləri haqqında (Azərb. dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.34

MJ № 35-Heydər Aslanov
https://orcid.org/0000-0003-0129-2511
Postmodern dövründə inteqrasiya hüdudları yaxud anamorfozla selfi (ingilis dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.35

MJ № 36-Şəfahət Abdullayeva
https://orcid.org/0000-0002-9561-6005
Yönəlişliyin formalaşmasında mədəniyyətin rolu (Azərb. dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.36

MJ № 37-Seyid Müslim Mədəni
https://orcid.org/0000-0003-2560-9827
Cəlaləddin Rumi və K.F.Deyvis təfəkküründə mistik təcrübənin mahiyyət və müxtəlifliyi (fars dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.37

MJ № 38-Mübariz İbrahimov
https://orcid.org/0000-0003-4216-6730
Ontoloji arqumentin təbyinlərinin araşdırılması (fars dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.38

  • Tarix:2022-01-27