Mündəricat

“Metafizika” 2019, Vol. 2, № 4, Serial № 8

Rəfail Həsənov
https://orcid.org/0000-0002-2571-4443
İnstitutlar və sahibkarlıq (Rus dilində)
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.46  

Qəmərxanım Cavadlı
https://orcid.org/0000-0001-6229-2860
Orqan və hüceyrə transplantasiyası problemlərinə dünya dinlərinin etik baxışları (Azərbaycan dilində)
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.47    

Əbdülhüseyn Kəlantəri
https://orcid.org/0000-0002-7518-6204
Afşin Nikbəxt
https://orcid.org/0000-0002-2439-0440
Müasir düşüncə tarixində T.Hobbsdan F.Hegelə qədər özgələşmə konsepsiyası prosesinin araşdırılması (Fars dilində)
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.48
 
Əkrəm Bağırov
https://orcid.org/0000-0002-6269-5739
Ərəfat ül-Aşiqin və Ərəsat ül-Arifin” təzkirəsi və Azərbaycan şairləri (Azərbaycan dilində)
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.49
 
Eldar Əmirov
https://orcid.org/0000-0003-3041-459X
Kəsilməzlik ideyası riyazi-fəlsəfi invariant kimi (Azərbaycan dilində)
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.50
 
MirFərəc Abasov
https://orcid.org/0000-0002-7299-2315
Postkapitalizmin iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni əsasları (Rus dilində)
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.51
 
Seyid Cavad Miri
https://orcid.org/0000-0003-1464-6788
Seyid Cavad Təbatəbainin İslamşünaslıq anlayışına dair çalışmaları (Fars dilində)
https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.52
 
  • Tarix:2022-01-27