Mündəricat

“Metafizika” 2020, Vol. 3, № 1, Serial № 9

Könül Bünyadzadə
https://orcid.org/0000-0001-6862-5144
Hərflərdə gizli həqiqət
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.1  

Əsmətxanım Məmmədova
https://orcid.org/0000-0001-8178-7287
Fars yazısındakı “əlef-e məğsure” (tətbiqi dilçilik müstəvisində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.2

Rafiz Manafov
https://orcid.org/0000-0003-0812-8554
İbn Xəlduna görə, rasional metafizikanın imkan(sızlığ)ı
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.3

Ələddin Məlikov
https://orcid.org/0000-0001-5830-6764
İmmanuel Kant və müsəlman arif və filosofların təfəkküründə metafizik epistemologiyanın müqayisəsi
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.4

Zəhra Oruk
https://orcid.org/0000-0002-3673-7536
Albert Eynşteynin mexanik dünyasında hürriyyət və əxlaq problemi
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.5

Seyid Məhəmməd Cavad Bənisəid Ləngərudi
https://orcid.org/0000-0002-7287-0254
Seyid Cavad Miri
https://orcid.org/0000-0002-1536-7732
Əmir Abbas Əlizamani
https://orcid.org/0000-0001-6752-6718
Akvinalı Foma və Sədrəddin Şirazinin xoşbəxtlik nəzəriyyələrində ləzzət anlayışının müqayisəli təhlili
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.6
 
  • Tarix:2022-01-27